Objavujú sa biele body

Problém odstráňte pomocou nasledujúcich krokov:

Krok 1: Kontrola papiera

Používate vhodný papier?
Overte, či je papier v zariadení použiteľný a podľa potreby ho vymeňte za vhodný papier.
Použiteľný papier
Vkladanie papiera
Nepoužívate papier, ktorý absorboval vlhkosť?
Prečítajte si preventívne opatrenia a papier vymeňte za suchý papier.
Opatrenia pri manipulácii s papierom
Vkladanie papiera

Krok 2: Kontrola tonerovej kazety

Skontrolujte zostávajúce množstvo toneru v tonerovej kazete.
Ak v tonerovej kazete zostáva málo toneru, vymeňte tonerovú kazetu.
Kontrola zostávajúceho množstva spotrebných materiálov
Výmena kazety s tonerom
* V závislosti od stavu využitia zariadenia môže byť skutočné zostávajúce množstvo tonera menšie než indikované, alebo môže byť znížená kvalita súčastí zariadenia.

Krok 3: Kontrola výskytu bielych bodov

Sú tmavé znaky a čiary duté?
Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Režim nastav. prenosu] na hodnotu [Režim 1]. Ak táto možnosť nefunguje, vyberte možnosť [Režim 2].
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli  [Ponuka]  [Nastavenie/údržba]  [Upraviť kvalitu obrazu]  [Špeciálne spracovanie] [Režim nastavenia prenosu] [Režim 1] alebo [Režim 2] 
* Keď je toto nastavenie povolené, sýtosť tlače sa môže v prostredí s nízkou vlhkosťou meniť.

Krok 4: Kontrola prostredia používania zariadenia

Neodlupuje sa vytlačený toner v závislosti od typu papiera alebo prostredia používania?
Ak to tak je, problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Zlepšenie fixácie] na hodnotu [Režim 1]. Ak táto možnosť nefunguje, vyberte možnosť [Režim 2].
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba] [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie] [Zlepšenie fixácie] [Režim 1] alebo [Režim 2]
* Keď je toto nastavenie povolené, na nepotlačených oblastiach sa môžu vyskytovať zdvojené obrazy.
Používate veľmi prašný papier?
Problém môže vyriešiť nastavenie možnosti [Režim sľudového papiera] na hodnotu [Zap.].
Obrazovka [Domov] na ovládacom paneli [Ponuka] [Nastavenie/údržba]  [Upraviť kvalitu obrazu] [Špeciálne spracovanie] [Režim sľudového papiera] [Zap.]
* Nastavenie na hodnotu [Zap.] môže viesť k zmenám kvality obrazu.
Nepoužívate zariadenie v prostredí s náhlymi zmenami teplôt?
Náhle zmeny teplôt môžu viesť k tvorbe kondenzácie a následným vyblednutiam alebo rozmazaniu obrázkov či textu. Ak budete pokračovať v používaní zariadenia za týchto podmienok, môže dôjsť k zaseknutiu papiera, chybám tlače, poruchám alebo iným problémom. Pred použitím nechajte zariadenie minimálne 2 hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.

Krok 5: Kontrola stavu údržby

Vyčistili ste bubon?
Keď je bubon znečistený, môžu sa vyskytnúť nasledujúce symptómy. V takom prípade vyčistite bubon. Čistenie bubna
99R4-072