Iekārtas izslēgšana

Lai iekārtu izslēgtu OFF, nospiediet strāvas slēdzi priekšpusē. Šo funkciju var izmantot, lai automātiski izslēgtu iekārtu, ja noteiktu laika periodu nav veikta neviena darbība.
Iekārtu izslēdzot, tiek izdzēsti visi dati, kas gaida drukāšanu.

Iekārtas izslēgšana, izmantojot strāvas slēdzi

1
Nospiediet strāvas slēdzi.
Vadības panelis izslēdzas, un iekārtas izslēdzas.
Līdz iekārtas izslēgšanās brīdim var paiet vairākas minūtes. Neatvienojiet strāvas vadu līdz brīdim, kad iekārta ir izslēgusies.
Iekārtas atkārtota ieslēgšana
Pēc iekārtas izslēgšanas pagaidiet vismaz 10 sekundes, pirms iekārtu atkal ieslēdzat.

Iekārtas iestatīšana, lai tā izslēgtos automātiski

Šajā sadaļā aprakstīts, kā konfigurēt iestatījumus datorā, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un izvēlieties [Preferences], lai konfigurētu iestatījumus. [Automātiskās izslēgšanās laiks]
Nepieciešamas administratora privilēģijas.
1
Piesakieties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) sistēmas administratora režīmā. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) startēšana
2
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapa
3
Noklikšķiniet uz [Timer Settings] [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit Timer Settings].
4
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use Auto Shutdown Time].
5
Sadaļā [Set Time] atlasiet laiku, pēc kura iekārta tiek izslēgta.
6
Noklikšķiniet uz [OK].
Iestatījumi stājas spēkā.
7
Veiciet atteikšanos programmā Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).
99R0-01U