Mobilās ierīces savienošana ar iekārtu

Lai iekārtu lietotu no mobilās ierīces, tā ir jāsavieno ar iekārtu, izmantojot kādu no šīm metodēm:
Savienojuma izveide, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju (LAN savienojums)
Pievienojiet iekārtai mobilo ierīci, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju, tāpat kā pievienojat iekārtai datoru. Konfigurējot mobilo ierīci, lai automātiski izveidotu savienojumu ar bezvadu LAN maršrutētāju, nākamreiz nav manuāli jāveido ar to savienojums.
Mobilās ierīces savienojuma izveide, izmantojot bezvadu LAN maršrutētāju (LAN savienojums)
Tieša savienojuma izveide (tiešais savienojums)
Izveidojiet mobilās ierīces tiešu savienojumu ar iekārtu, izmantojot Wi-Fi. Lietotājs var izveidot tiešo savienojumu ar iekārtu, neizmantojot bezvadu LAN maršrutētāju. Jums ir manuāli jāizveido savienojums ar mobilo ierīci ikreiz, kad lietojat iekārtu.
Sagatavošanās tiešā savienojuma izveidei
Mobilās ierīces tieša savienojuma izveide ar iekārtu (tiešais savienojums)
99R0-037