Sagatavošanās tiešā savienojuma izveidei

Iespējojiet tiešā savienojuma funkciju iekārtā. Ja iekārtai nav savienojuma ar tīklu, jāpārbauda tīkla savienojuma tipa iestatījumi.

Tiešā savienojuma funkcijas iespējošana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā konfigurēt iestatījumus, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) datorā.
Vadības panelī izvēlieties [Izvēlne] ekrānā [Sākums] un pēc tam izvēlieties [Preferences], lai konfigurētu iestatījumus. [Tiešā savienojuma iestatījumi]
Nepieciešamas administratora privilēģijas. Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
1
Piesakieties Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) sistēmas administratora režīmā. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) startēšana
2
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) portāla lapa
3
Noklikšķiniet uz [Network Settings]  [Direct Connection Settings]  [Edit].
Tiek parādīts ekrāns [Edit Direct Connection Settings].
4
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Use Direct Connection].
5
Pēc nepieciešamības konfigurējiet funkciju Tiešais savienojums.
Vienlaikus izveidojot savienojumu ar vairākām ierīcēm, jānorāda SSID un tīkla atslēga.
Lai pārtrauktu savienojumu automātiski
Atzīmējiet izvēles rūtiņu [Terminate Direct Connection Session] un ievadiet tiešā savienojuma laika periodu līdz tā pārtraukšanai. Ja ir izveidots savienojums ar vairākām mobilajām ierīcēm, tās tiek atvienotas pēc noteikta laika kopš pēdējā sāktā savienojuma.
Lai mainītu IP adresi savienojuma izveidei
Laukā [IP Address for Direct Connection] ievadiet jebkādu IP adresi.
Lai norādītu SSID un tīkla atslēgu (vienlaikus izveidojot savienojumu ar vairākām mobilajām ierīcēm)
Pēc noklusējuma iekārtas SSID un tīkla atslēgai tiek automātiski piešķirta nejaušu rakstzīmju virkne katrā tiešā savienojuma veikšanas reizē.
Lai manuāli norādītu SSID un tīkla atslēgu, sadaļā [Access Point Mode Settings] atzīmējiet izvēles rūtiņu [Specify SSID to Use] vai [Specify Network Key to Use] un ievadiet SSID vai tīkla atslēgu, izmantojot viena baita burtciparu rakstzīmes.
Lai atļautu mobilajām ierīcēm vienmēr izveidot savienojumu ar iekārtu
Pēc noklusējuma jāizmanto vadības panelis, lai pārslēgtu iekārtu gaidīšanas statusā, ja vēlaties izveidot tiešo savienojumu.
Lai ļautu mobilajām ierīcēm vienmēr izveidot savienojumu ar iekārtu, sadaļā [Access Point Mode Settings] norādiet SSID un tīkla atslēgu un atzīmējiet izvēles rūtiņu [Always Keep Enabled If SSID/Network Key Is Specified] sadaļā [Keep Connection Enabled].
6
Noklikšķiniet uz [OK].
7
Restartējiet iekārtu. Iekārtas restartēšana
Iestatījumi stājas spēkā.

Iekārtas tīkla savienojuma veida pārbaude

Ja iekārtai nav izveidots savienojums ar tīklu (vadu vai bezvadu LAN) pārbaudiet, vai tīkla savienojuma veids ir iestatīts kā vadu LAN.
Ja iekārtai ir izveidots savienojums ar tīklu, jums šī pārbaude nav jāveic.
1
Vadības panelī nospiediet [Statusa pārraudzība] ekrānā [Sākums] . Ekrāns [Sākums]
Tiek parādīts ekrāns [Statusa pārraudzība].
2
Nospiediet [Tīkla informācija] [Tīkla savienojuma metode] .
Tiek parādīts ekrāns [Tīkla savien. metode].
3
Pārbaudiet, vai tiek parādīts [Vadu LAN].
Ja savienojuma veids ir iestatīts kā vadu LAN, varat izveidot tiešo savienojumu, pat ja iekārtai nav savienojuma ar tīklu.
Ja laukā [Tīkla savien. metode] tiek rādīta opcija [Bezvadu LAN]
Ja iekārtai nav savienojuma ar bezvadu LAN, nevar izveidot tiešu savienojumu. Izveidojiet iekārtas savienojumu ar bezvadu LAN vai mainiet savienojuma veidu uz vadu LAN.
Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
Vadu vai bezvadu LAN atlase
99R0-035