[Apkope]

Veiciet apkopi, lai tīrītu iekārtu.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Tīrīt fiksācijas bloku]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Apkope]
Veiciet šo darbību, lai iztīrītu fiksācijas bloku, ja uz apdrukātā papīra parādās melnas švīkas pēc tonera kasetnes maiņas un līdzīgām procedūrām. Fiksācijas daļas tīrīšana

[Tīrīt veltni]

[Izvēlne] [Pielāgošana/apkope] [Apkope]
Ja uz izdrukas ir smērējumi, iespējams, ka ir netīrs veltnis. Veiciet šo darbību, lai notīrītu veltni. Veltņa tīrīšana
99R0-05A