[Drukas iestatījumi]

Norādiet drukāšanas iestatījumus.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Automātiski dzēst apturētos darbus]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs] [Drukas iestatījumi]
Norādiet, vai drukas darbs ir automātiski jāizdzēš, ja rodas kļūda un drukāšana tiek apturēta.
Izvēloties automātisko dzēšanu, jūs varat arī norādīt laiku, kam jāpaiet pirms darba dzēšanas.
[Izsl.]
[Iesl.]
No 0–5 līdz 240 (min)
99R0-05H