[Papīra pad. iest.]

Norādiet papīra avota iestatījumus.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Pārslēgt papīra padeves metodi]

[Izvēlne] [Funkciju iestatījumi] [Populārs] [Papīra pad. iest.]
Norādiet, kādus iestatījumus izmantot, drukājot uz papīra ar jau uzdrukātu logotipu.
Parasti lietojot šādu papīru, jums ir jāmaina papīra ievietošanas virziens un jāizvēlas virspuse, atkarībā no tā, vai šī būs vienpusējā vai divpusējā druka.
Iestatot [Apdrukājamās puses prioritāte] kā ievietotā papīra avotu, jums nav jāmaina ievietotā papīra virziens vai jāizvēlas pareizā virspuse. Izvēloties [Apdrukājamās puses prioritāte], vienmēr ievietojiet papīru, izmantojot divpusējās drukas metodi. Papīra ar logotipu orientācija ievietošanai
* Šajā iestatījumā izvēloties [Apdrukājamās puses prioritāte], vienpusējā druka būs lēnāka. Izmantojot papīru bez uzdrukāta logotipa vai arī papīram ar uzdrukātu logotipu, neizmantojot divpusējo izdruku, izvēlieties [Ātruma prioritāte].
[Atvilktne 1]
[Ātruma prioritāte]
[Apdrukājamās puses prioritāte]
Izvēloties [Apdrukājamās puses prioritāte] papīra avotam, kurā papīru nevar izmantot divpusējām izdrukām, šis iestatījums tiek atspējots un iekārta darbojas, izmantojot [Ātruma prioritāte] iestatījumu.
99R0-05F