[Datu pārvaldība]

Pārvaldiet vai inicializējiet iekārtas datus un iestatījumus.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Iespējot Product Extended Survey Program]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Datu pārvaldība]
Norādiet, vai izmantot Product Extended Survey Program (iekārtas lietojuma aptaujas programmu, ko izmanto aptaujai par iekārtas lietošanu).
Product Extended Survey Program tiek instalēta vienlaikus ar draiveriem. Tā automātiski nosūta ikmēneša atjauninājumus, kuros iekļauta informācija par Canon iekārtas lietošanu 10 gadu periodā. Programma nesūta personīgo informāciju un neko citu, kas nav minēts augstāk.
[Izsl.]
[Iesl.]

[Inicializēt atslēgu un sertifikātu]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Datu pārvaldība]
Inicializējiet atslēgas un sertifikāta iestatījumus un CA sertifikāta iestatījumus, un dzēsiet visas atslēgas un sertifikātus, kas nav iepriekš instalēti. Noteiktu iestatījumu un datu inicializēšana

[Inicializēt izvēlni]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Datu pārvaldība]
Inicializējiet [Izvēlne] iestatījumus [Sākums] ekrānā. Izvēlieties inicializējamos iestatījumus. Noteiktu iestatījumu un datu inicializēšana
[Preferences]
[Pielāgošana/apkope]
[Funkciju iestatījumi]
[Pārvaldības iest.]
[Inicializēt visu]
99R0-05X