[Autentifikācijas/paroles iestatījumi]

Norādiet iekārtas autentifikācijas funkciju iestatījumus.
* Sarkanās krāsas treknrakstā norādītās vērtības ir katra vienuma noklusējuma vērtības.

[Autentifikācijas funkcijas iestatījumi]

[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Drošības iestatījumi] [Autentifikācijas/paroles iestatījumi]
Norādiet uzlabotās drošības iestatījumu autentifikācijas funkciju iestatījumus.
[Bloķēšanas iest.]
[Izvēlne] [Pārvaldības iest.] [Drošības iestatījumi] [Autentifikācijas/paroles iestatījumi] [Autentifikācijas funkcijas iestatījumi]
Norādiet, vai pārslēgties uz stāvokli, kurā uz konkrētu periodu nav atļauta pierakstīšanās (slēgums), ja autentifikācija nav izdevusies.
Izmantojot slēgumu, jūs varat arī norādīt, cik reižu pēc kārtas autentifikācija drīkst neizdoties, lai tiktu iespējots slēgums [Bloķ. slieksnis], un norādiet slēguma perioda ilgumu [Bloķēšanas per.].
[Iespējot bloķēšanu]
[Izsl.]
[Iesl.]
[Bloķ. slieksnis]
No 1 līdz 10 (reizes)
[Bloķēšanas per.]
No 1 līdz 60 (min)
99R0-060