Nevar izdrukāt (bezvadu LAN)

Veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk norādītos vienumus.
Pārbaudiet bezvadu LAN savienojuma statusu.
Pārbaudiet iekārtas savienojuma statusu un veiciet statusam atbilstošu darbību. Bezvadu LAN MAC adreses un savienojuma informācijas skatīšana
Ja iekārta nav savienota ar bezvadu LAN
Pārbaudiet datora un bezvadu LAN maršrutētāja (piekļuves punkta) statusu un iekārtas statusu, un vēlreiz pievienojiet bezvadu LAN. Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN
Ja savienojums ir vājš
Mainiet tālāk norādītos bezvadu LAN maršrutētāja iestatījumus, un mēģiniet izdrukāt:
Mainiet bezvadu LAN maršrutētāja kanālu. Ja ir vairāki bezvadu LAN maršrutētāji, atdaliet kanālus pa pieciem vai vairāk kanāliem.
Palieliniet bezvadu LAN maršrutētāja bezvadu jaudu, ja tas ir iespējams.
Vai iekārta un dators ir pievienoti pie viena un tā paša bezvadu LAN maršrutētāja?
Izmantojot datoru, kas ir savienots ar bezvadu LAN, pārbaudiet, vai iekārtas SSID (bezvadu LAN maršrutētāja identifikators) atbilst datora SSID.
Bezvadu LAN MAC adreses un savienojuma informācijas skatīšana
Datora tīkla savienojuma informācijas skatīšana
Ja iekārtas un datora SSID nesakrīt, iekārtā vēlreiz konfigurējiet bezvadu LAN savienojuma iestatījumus, un pievienojiet iekārtu SSID, kuram ir pievienots dators. Savienojuma izveide ar bezvadu LAN
Vai datora printera ports ir konfigurēts pareizi? (Windows)
Mainiet iestatījumus, ja tie nav konfigurēti pareizi. Ja ports nav pieejams, pievienojiet jaunu portu.
Printera porta skatīšana
Printera porta konfigurēšana (Windows)
Vai jūs varat piekļūt attālā lietotāja interfeisam?
Ja jūs nevarat piekļūt attālajam lietotāja interfeisam, iekārtas ugunsmūra iestatījumi, kas neļauj sazināšanos ar datoru, iespējams, nav pareizi.
Lai atspējotu ugunsmūra iestatījumus vadības panelī, izmantojiet tālāk aprakstīto procedūru, un tad no attālā lietotāja interfeisa vēlreiz konfigurējiet ugunsmūri.
Nepieciešamas administratora privilēģijas. Lai lietotu iestatījumus, iekārta jāizslēdz un jāieslēdz vēlreiz.
1
Ugunsmūra iestatījumu atspējošana.
IPv4 adrešu filtra atspējošana
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Izvēlne]  [Preferences]   [Tīkls]  [Ugunsmūra iest.]  [IPv4 adrešu filtrs]  [Sūtīšanas filtrs] vai [Saņemšanas filtrs]  [Izsl.]  Restartējiet iekārtu.
IPv6 adrešu filtra atspējošana
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Izvēlne]  [Preferences]   [Tīkls]  [Ugunsmūra iest.]  [IPv6 adrešu filtrs]  [Sūtīšanas filtrs] vai [Saņemšanas filtrs]  [Izsl.]  Restartējiet iekārtu.
MAC adrešu filtra atspējošana
Vadības paneļa ekrāns [Sākums]  [Izvēlne]  [Preferences]   [Tīkls]  [Ugunsmūra iest.]  [MAC adrešu filtrs]  [Sūtīšanas filtrs] vai [Saņemšanas filtrs]  [Izsl.]  Restartējiet iekārtu.
2
Konfigurējiet ugunsmūri pareizi. Ugunsmūra iestatīšana
Vēlreiz instalējiet printera draiveri.
Atinstalējiet esošo draiveri un tad instalējiet to vēlreiz.
Informāciju par draiveru atinstalēšanu un instalēšanu meklējiet draivera rokasgrāmatā, tiešsaistes rokasgrāmatu vietnē.
https://oip.manual.canon/
Vai jūs izmantojat esošo programmatūru?
Ja jūs izmantojat esošo programmatūru, piemēram, drošības programmatūru, atspējojiet to un tad mēģiniet izdrukāt.
Vai varat drukāt no cita tīklam pieslēgta datora?
Ja nevarat drukāt arī no cita datora, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi. Ja problēma joprojām pastāv
99R0-07X