Nevar veikt drukāšanu

Veiciet traucējummeklēšanu, pārbaudot tālāk norādītos vienumus.
Vai ir radusies kļūda?
Pārbaudiet drukas apstrādes statusu un žurnālfailu; ja tiek parādīts trīsciparu skaitlis (kļūdas kods), kas sākas ar “#”, pārbaudiet, kā veikt problēmas traucējummeklēšanu atbilstoši kļūdas kodam.
Drukas darba statusa un žurnāla skatīšana
Tiek parādīts kļūdas kods
Vai varat izdrukāt testa lappusi?
Ja varat izdrukāt testa lappusi, pārbaudiet, vai lietojumprogrammas drukas iestatījumi ir norādīti pareizi.
Testa lappuses drukāšana
Pārbaudiet tīkla statusu un iestatījumus.
Pārbaudiet nepieciešamos vienumus atbilstoši lietošanas videi.
Nevar izdrukāt (bezvadu LAN)
Nevar izdrukāt (vadu LAN)
Nevar izdrukāt (USB savienojums)
Nevar izdrukāt (izmantojot drukas serveri)
99R0-07W