Valdymo skydelyje rodomi ekranai

Toliau pateikti pagrindiniai valdymo skydelio ekranai.
Ekranas [Pagrindinis]
Šis ekranas pasirodo iš karto po to, kai maitinimas įjungiamas ir paleidimo ekranas uždaromas, ir iš karto po to, kai prisijungiama. Ekranas [Pagrindinis]
Ekranas [Būsenos ekranas]
Šis ekranas rodomas paspaudus [Būsenos ekranas] ekrane [Pagrindinis] ir kitose vietose. Šiame ekrane galite patikrinti aparato informaciją, naudojimą ir žurnalus, tinklo parametrus ar klaidų informaciją. Ekranas [Būsenos ekranas]
Ekranas [Meniu]
Šis ekranas rodomas paspaudus [Meniu] ekrane [Pagrindinis]. Šiame ekrane galite konfigūruoti įvairius aparato parametrus.
Kai nustatytas Sistemos administratoriaus ID, pasirinkus tam tikrus elementus gali būti rodomas prisijungimo ekranas. Prisijungti ir keisti parametrus gali tik vartotojai, žinantys Sistemos administratoriaus ID ir PIN.
Pranešimų rodymas
Ekrane rodomi pranešimai, kai įvyksta klaida aparate pasibaigus popieriui arba dažams pasibaigus dažomųjų miltelių kasetėje.
Kai rodomas trikties sprendimas, vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir išspręskite problemą.
Jei trikties sprendimas nerodomas, patikrinkite priežastį ir sprendimą pranešime arba pagal klaidos kodą.
Rodomas pranešimas
Rodomos klaidos kodas
Rodinio pavyzdys:
Kai įvyksta klaida
Jei ekrane rodomas pranešimas
Jei pranešimas per ilgas, kad būtų parodytas iš karto, jis gali būti padalintas į mažesnius segmentus ir rodomas pakaitomis.
Ekrano rodinio keitimas
Galite pakeisti valdymo skydelio rodinį, pvz., pakeisdami ekrano kalbą ir vienetus, rodydami arba paslėpdami pranešimus. [Rodymo parametrai]
Galite pakeisti ekrano spalvas ir pakoreguoti kontrastą, kad į ekraną būtų patogiau žiūrėti. [Pasiekiamumas]
Automatinis parametrų valymas
Pagal numatytuosius parametrus, jei per tam tikrą laiką neatliekamas joks veiksmas, ekrane konfigūruojami parametrai bus išvalyti ir bus parodytas ekranas [Pagrindinis]. Galite pakeisti laiką, po kurio parametrai bus ištrinti. [Automatinis laiko nustatymas iš naujo]
99LY-020