Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas bei peržiūra

Galite spausdinti ir peržiūrėti ataskaitas bei sąrašus, įskaitant aparato naudojimo ir parametrų.
Dvipusis ataskaitų ir sąrašų spausdinimas
Pagal numatytuosius nustatymus ataskaitos ir sąrašai spausdinami vienoje popieriaus pusėje. Galite pakeisti šį parametrą ir spausdinti iš abiejų pusių. Ataskaitų ir sąrašų spausdinimo parametrų keitimas

Ataskaitų ir sąrašų tipai

Aparato naudojimo ataskaitos
Galite spausdinti ir peržiūrėti šias ataskaitas, susijusias su aparato naudojimu, įskaitant energijos suvartojimą ir eksploatacinių medžiagų būseną:
Ekonomiškumo ataskaita
Rodo išspausdintų lapų skaičių ir energijos sąnaudas per mėnesį. Remdamiesi šia informacija galite sužinoti, kaip taupyti popierių ir energiją.
Eksploatacinių medžiagų būklės ataskaita
Rodo aparate naudojamų eksploatacinių medžiagų būseną.
Kasetės žurnalų ataskaita
Rodo dažomųjų miltelių kasetės naudojimo žurnalą.
Parametrų sąrašai
Galite išspausdinti ir peržiūrėti šiuos sąrašus, kuriuose apibendrinta registravimo informacija ir aparato parametrai:
Vartotojo duomenų sąrašas
Rodo serijos numerį ir kitą aparato informaciją, taip pat parametrus, kuriems nereikia administratoriaus teisių.
Sistemos administratoriaus duomenų sąrašas
Rodo serijos numerį ir kitą aparato informaciją, taip pat parametrus, kuriems reikia administratoriaus teisių.

Ataskaitų ir sąrašų spausdinimas

Ataskaitas ir sąrašus spausdinkite naudodami valdymo pultą. Negalite jų spausdinti naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Norint spausdinti šias ataskaitas ir sąrašus, reikalingos administratoriaus teisės:
Sistemos administratoriaus duomenų sąrašas
1
Valdymo skydelyje pasirinkite [Pagrindinis] ekrane [Meniu], tuomet paspauskite . Ekranas [Pagrindinis]
2
Spustelėkite [Išvesties ataskaitos] [Spausdinti sąrašą] .
3
Pasirinkite spausdintiną ataskaitą arba sąrašą.
Bus parodytas ekranas, patvirtinantis spausdinimui turimą popierių.
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite sistemos administratoriaus ID ir PIN ir paspauskite [<Užsiregistruoti>] . Sistemos administratoriaus ID ir PIN
4
Patikrinkite, ar į aparatą įdėtas spausdinimo popierius, pasirinkite [Taip] ir spustelėkite .
Ataskaita arba sąrašas bus išspausdintas.
99LY-04L