Spausdinimo atšaukimas

Spausdinimą galite atšaukti iš kompiuterio. Norėdami atšaukti spausdinimą po to, kai spausdinimo duomenys buvo nusiųsti į aparatą, naudokite valdymo skydelį arba „Remote UI“ (nuotolinio vartotojo sąsaja).

Spausdinimo iš kompiuterio atšaukimas

Naudojant „Windows“

Jei rodomas spausdinimo ekranas, spustelėkite [Atšaukti].
Jei nerodomas aukščiau pateiktas ekranas, dukart spustelėkite spausdintuvo piktogramą „Windows“ pranešimų srityje, pasirinkite dokumentą, kurį norite atšaukti, tada spustelėkite [Dokumentas] [Atšaukti] [Taip].
Jei „Windows“ pranešimų srityje spausdintuvo piktograma nerodoma arba nerodomas dokumentas, kurį norite atšaukti, tai reikia, kad kompiuteris apdorojo spausdinimo duomenis ir nusiuntė juos į aparatą.
Tokiu atveju spausdinimą atšaukite naudodami aparato valdymo skydelį arba „Remote UI“ (nuotolinio vartotojo sąsaja). Spausdinimo atšaukimas naudojantis valdymo skydeliu

Naudojant „macOS“

Spustelėkite spausdintuvo piktogramą, pasirinkite dokumentą, kurį norite atšaukti, tada spustelėkite [].

Spausdinimo atšaukimas naudojantis valdymo skydeliu

Spausdinimą atšaukite naudodamiesi toliau nurodyta procedūra.
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Būsenos ekranas] ekrane [Pagrindinis] . Ekranas [Pagrindinis]
Rodomas [Būsenos ekranas] ekranas.
2
Spustelėkite [Spausdinimo užduotis] [Užduoties būsena] .
3
Pasirinkite atšauktiną užduotį [Spausd. užduot. būs.], paspauskite .
4
Spustelėkite [<Atšaukti>] [Taip] .

Spausdinimo atšaukimas naudojant „Remote UI“ (nuotolinio vartotojo sąsaja)

Galite atšaukti spausdinimą [Status Monitor/Cancel] [Job Status] ekrane, esančiame „Remote UI“ (nuotolinio vartotojo sąsaja) dalyje [Print]. Naudojimo ir žurnalų tikrinimas per Nuotolinio vartotojo sąsają
99LY-031