Skyriaus ID ir administratoriaus PIN nustatymas.

Kad sukurtumėte administratoriaus paskyrą, nustatykite sistemos administratoriaus ID ir sistemos administratoriaus PIN.
Sukūrus administratoriaus paskyrą, tik šiuos kredencialus žinantys naudotojai gali prisijungti sistemos administratoriaus režimu ir peržiūrėti bei keisti svarbius parametrus. Sistemos administratoriaus ID ir PIN
Šiame skyriuje aprašoma, kaip sukonfigūruoti parametrus naudojant valdymo skydelį.
Taip pat galite konfigūruoti parametrus naudodami nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio, kai aparate nustatytas sistemos administratoriaus ID ir PIN. Įrenginio valdymas per kompiuterį (nuotolinė naudotojo sąsaja)
Reikalingos administratoriaus teisės.
1
Valdymo skydelyje pasirinkite [Meniu] ekrane [Pagrindinis], tuomet paspauskite . Ekranas [Pagrindinis]
2
Paspauskite [Valdymo parametrai]  [Naudotojų valdymas] [Sistemos admin. informacijos paramet.] .
Rodomas ekranas [Sist. adm. inf. param.].
Jei rodomas prisijungimo ekranas, įveskite dabartinį sistemos administratoriaus ID ir PIN ir paspauskite [<Užsiregistruoti>] .
3
Spustelėkite [Sistemos administratoriaus ID ir PIN]  įveskite sistemos administratoriaus ID .
Nurodykite bet kokį skaičių. Negalima sistemos administratoriaus ID, kurį sudarytų tik nuliai, pvz., „00“ arba „0000000“.
4
Įveskite sistemos administratoriaus PIN ir spustelėkite .
Nurodykite bet kokį skaičių, išskyrus „7654321“. Negalima PIN, kurį sudarytų tik nuliai, pvz., „00“ arba „0000000“.
5
Dar kartą įveskite PIN ir paspauskite .
Parametrai bus pritaikyti.
Nepamirškite sistemos administratoriaus ID ir PIN. Jei pamiršote sistemos administratoriaus ID ir PIN, kreipkitės į prekybos arba techninės priežiūros atstovą. Jei problema išlieka
Sistemos administratoriaus informacijos nustatymas
Ekrane [Sist. adm. inf. param.] paspauskite [Sistemos administratoriaus vardas], kad nustatytumėte sistemos administratoriaus vardą.
Taip pat galite konfigūruoti el. pašto adresą ir kitą sistemos administratoriaus informaciją naudodami Nuotolinio vartotojo sąsają iš kompiuterio.
Nustatyta informacija rodoma Nuotolinio vartotojo sąsajos parinktyje [Status Monitor/Cancel] [Device Information]. Naudojimo ir žurnalų tikrinimas per Nuotolinio vartotojo sąsają
Nustatytas el. pašto adresas tampa adresatu, pasirenkamu spustelėjus [Mail to System Manager] Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapyje. Nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis
Sistemos administratoriaus ID ir PIN parametrų valymas
Išvalykite įvestas sistemos administratoriaus ID ir PIN reikšmes, tada, kai laukai bus tušti, spustelėkite [Taikyti].
99LY-03J