[Saugos parametrai]

Nurodomi ir valdomi saugos parametrai, pvz., aparato autentifikavimo funkcijos ir sistemos tikrinimas.
* Raudonai paryškintos vertės yra numatytieji kiekvieno elemento parametrai.

[Autentifik./slaptažodžio parametrai]

[Meniu] [Valdymo parametrai] [Saugos parametrai]
Konfigūruojamos aparato autentifikavimo funkcijos.
[Autentifik./slaptažodžio parametrai]

[Šifravimo parametrai]

[Meniu] [Valdymo parametrai] [Saugos parametrai]
Nurodoma, ar naudoti silpną šifravimą arba raktus ir sertifikatus, naudojančius silpną šifravimą.
[Nesudėtingą šifr. naudoti draudžiama]
[Išjungta]
[Įjungta]
[Nesud. užšifr. r./sert. naud. draudž.]
[Išjungta]
[Įjungta]

[Paleidžiant tikrinti sistemą]

[Meniu] [Valdymo parametrai] [Saugos parametrai]
Kai paleidžiamas aparatas, patvirtinkite, kad sistemos nebandyta pakeisti.
Jei aptiktas bandymas pakeisti
Aparatas persijungia į naujinimo laukimo režimą. Jums reikia atnaujinti programinę aparatinę įrangą. Programinės-aparatinės įrangos naujinimas
Jei kurį laiką ekranas nieko nerodo, atkurti sistemos gali nepavykti. Kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą. Jei problema išlieka
[Išjungta]
[Įjungta]
99LY-05Y