Susiraitęs popierius

Šalinkite triktis vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija.
Ar naudojate tinkamą popierių?
Patikrinkite ar aparate esantis popierius yra tinkamas ir, jei reikia, pakeiskite tinkamu popieriumi.
Naudojamas popierius
Popieriaus įdėjimas
Nustatykite tinkamą popieriaus formatą ir tipą pagal įdėtą popierių. Popieriaus formato ir tipo nurodymas
Nustačius [Susisukusio popieriaus taisymas] į [Įjungta], gali padėti pagerinti šią problemą.
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje  [Meniu]  [Reguliavimas/priežiūra]  [Reguliuoti vaizdo kokybę]  [Specialusis apdorojimas]  [Specialus popieriaus apdorojimas]  [Susisukusio popieriaus taisymas]  [Įjungta]
* Pasirinkus [Įjungta], galite gauti išblukusius spaudinius.
Nustačius [Popieriaus tiekimo metodo jungiklis] į [Spausdinimo pusės pirmumas], gali padėti pagerinti šią problemą.
[Pagrindinis] valdymo skydelyje [Meniu] [Funkcijų parametrai] [Įprasta] [Popieriaus tiekimo parametrai] [Popieriaus tiekimo metodo jungiklis]  [1 stalčius] [Spausdinimo pusės pirmumas]
* Pasirinkus [Spausdinimo pusės pirmumas], vienpusio spausdinimo trukmė pailgės.
Įdėkite apversdami popieriaus pusę, ant kurios spausdinsite (popieriaus priekinė ir galinė pusė).
* Retais atvejais ir priklausomai nuo naudojamo popieriaus, požymiai gali dar labiau sustiprėti. Tokiu atveju spausdinkite ant gerosios popieriaus pusės.
Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?
Išbandykite toliau pateiktus veiksmus išlaikydami eiliškumą:
Patikrinkite atsargumo priemones ir popierių pakeiskite sausu popieriumi.
Atsargumo priemonės naudojant popierių
Popieriaus įdėjimas
Pakeiskite popieriaus tipo parametrą nustatydami plonesnį popierių. Popieriaus formato ir tipo nurodymas
99LY-078