Nepavyksta spausdinti (laidinis LAN)

Šalinkite triktis vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija.
Ar kompiuterio spausdintuvo prievadas sukonfigūruotas tinkamai? („Windows“)
Pakeiskite pateiktus parametrus, jei jie nebuvo sukonfigūruoti tinkamai. Jei nėra pasiekiamų prievado įtraukite naują prievadą.
Spausdintuvo prievado peržiūra
Spausdintuvo prievadų konfigūravimas („Windows“)
Ar galite pasiekti „Remote UI“ (Nuotolinio naudotojo sąsaja)?
Jei negalite pasiekti „Remote UI“ (Nuotolinio naudotojo sąsaja), gali būti netinkami aparato užkardos parametrai, neleidžiantys palaikyti ryšio su kompiuteriu.
Naudokite šią procedūrą, kad išjungtumėte užkardos parametrus naudodami valdymo skydelį, tuomet naudokite „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja), kad sukonfigūruotumėte užkardą dar kartą.
Reikalingos administratoriaus teisės. Kad būtų pritaikyti parametrai, aparatą reikia paleisti iš naujo.
1
Išjunkite užkardos parametrus.
IPv4 adresų filtro išjungimas
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje  [Meniu]  [Nuostatos]   [Tinklas]  [Užkardos parametrai]  [IPv4 adreso filtras]  [Išsiuntimo filtras] arba [Gavimo filtras]  [Išjungta]  Paleiskite aparatą iš naujo.
IPv6 adresų filtro išjungimas
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje  [Meniu]  [Nuostatos]   [Tinklas]  [Užkardos parametrai]  [IPv6 adreso filtras]  [Išsiuntimo filtras] arba [Gavimo filtras]  [Išjungta]  Paleiskite aparatą iš naujo.
MAC adresų filtro išjungimas
[Pagrindinis] ekranas valdymo skydelyje  [Meniu]  [Nuostatos]   [Tinklas]  [Užkardos parametrai]  [MAC adreso filtras]  [Išsiuntimo filtras] arba [Gavimo filtras]  [Išjungta]  Paleiskite aparatą iš naujo.
2
Tinkamai sukonfigūruokite užkardą. Užkardos nustatymas
Spausdintuvo tvarkyklės diegimas iš naujo
Pašalinkite įdiegtą tvarkyklę, tada ją įdiekite dar kartą.
Išsami informacija apie tvarkyklių šalinimą ir diegimą pateikta tvarkyklių vadove, kurį rasite internetinių vadovų svetainėje.
https://oip.manual.canon/
Ar naudojate atmintyje esančią programinę įrangą?
Jei naudojate atmintyje esančią programinę įrangą, pvz., saugos programinę įrangą, išjunkite ją ir bandykite spausdinti.
Ar galima spausdinti naudojant kitą tinklo kompiuterį?
Jei negalite spausdinti iš kito kompiuterio, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą. Jei problema išlieka
99LY-07Y