Ús de Guia de l'usuari

La Guia de l'usuari (aquest manual) conté informació sobre totes les funcions de l'equip i les especificacions, així com la manera de mantenir-lo.
Podeu utilitzar la Guia de l'usuari per trobar informació útil a través del contingut i la funció de cerca.
* Feu clic a [] o [] a la part superior de la pantalla per canviar entre el contingut i la visualització de la paraula clau de cerca.
La Guia de l'usuari descriu les diferents funcions de totes les sèries de models, inclòs l'equip. Podeu veure una taula que indica quines funcions i opcions són compatibles amb cada model. Funcions compatibles

Pantalles i il·lustracions

A la Guia de l'usuari, llevat que s'indiqui el contrari, s'utilitzen els termes següents a les pantalles i il·lustracions.
Model
LBP122dw
Cartutxos de tòner
Canon Cartridge 071
Sistema operatiu de l'ordinador
Windows 10
macOS 11
Les pantalles poden variar segons el model.
Les operacions i les pantalles poden variar en funció del sistema operatiu de l'ordinador.
Les pantalles estan subjectes a canvis degut a les actualitzacions dels controladors i del programari.

Símbols

A la secció "Instruccions importants de seguretat" es poden trobar les advertències i precaucions incloses amb l'equip. Vegeu açò per obtenir més informació. Manuals de l'equip
Adverteix d'operacions que poden ocasionar lesions personals greus i, fins i tot, la mort si no es realitzen correctament. Per assegurar-vos que feu servir l'equip de manera segura, respecteu sempre aquestes advertències.
Indica que s'ha de tenir precaució per evitar riscs de lesions personals o danys en la propietat diferents a un error del producte a causa d'un ús inadequat de l'equip. Per assegurar-vos que feu servir l'equip de manera segura, feu cas sempre d'aquestes precaucions.
Indica una operació que no es pot realitzar. Llegiu detingudament aquests punts i assegureu-vos que no dueu a terme les operacions descrites.
Indica els requisits i les restriccions importants per a la seguretat i la protecció de dades, així com les precaucions que cal observar. No oblideu llegir aquests punts per evitar un mal funcionament, una avaria o danys materials deguts a un funcionament inadequat.
Indica un aclariment sobre una operació o conté explicacions addicionals per a un procediment determinat.

Indicadors de tecles i botons

Les tecles del tauler d'operacions i els botons que apareixen a la pantalla s'indiquen a continuació:
Tecles del tauler d'operacions
S'indiquen amb una icona.
Exemple: Tecla Enrere
Botons que apareixen al tauler d'operacions i a la pantalla de l'ordinador
Entre claudàtors [ ].
Exemple:
[Menú]
[Cancel.] [Sí]
[Opcions aplicades.]

Funció de cerca

1
Feu clic a [] a la part superior de la pantalla.
El camp d'entrada de la paraula clau de cerca apareix a la part superior esquerra de la pantalla.
2
Introduïu una paraula clau i feu clic a [] o premeu la tecla [Intro] de l'ordinador.
Separeu diverses paraules clau amb espais per cercar pàgines que incloguin totes les paraules clau.
Poseu les paraules clau entre cometes dobles (") per cercar pàgines que només continguin coincidències completes, inclosos els espais.
3
Feu clic al resultat de la cerca per veure la pàgina.
Feu clic a [] per mostrar o amagar els resultats de la cerca.
Feu clic a [] per mostrar el contingut.

Entorn d'operació

La Guia de l'usuari es pot veure als entorns operatius següents:
Windows
Internet Explorer 9 o posterior
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome*1
macOS
Safari
Firefox
Chrome*1
Linux
Firefox
iOS
Safari*1
Android
Chrome*1
*1 Només està disponible quan es consulta al lloc del manual en línia.
99LJ-08F