Registre de mida de paper no estàndard (paper personalitzat)

El paper personalitzat és paper de mida no estàndard i la llargada dels seus costats es pot definir lliurement dins de l'interval admès per l'equip.
Podeu registrar mides si utilitzeu mides de paper no estàndard freqüentment. Podeu escollir el paper a la pantalla d'introducció de mida i us estalviareu la molèstia d'introduir-ne la mida.
Podeu desar fins a tres mides personalitzades.
Aquesta secció descriu com es registren els paràmetres mitjançant el tauler d'operacions.
També podeu registrar els paràmetres a través de la IU remota des d'un ordinador. Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Opcions de paper]  [Desar paper personal.] .
La pantalla [Desar paper personal.] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu el número de registre i premeu .
Si heu seleccionat el número registrat, continueu per seleccionar [Editar] i premeu .
4
Premeu [X]  introduïu els valors a [X] .
Introduïu el valor mitjançant  i .
5
Introduïu els valors a [Y] de la mateixa manera que a [X].
6
Seleccioneu [<Aplicar>] i premeu .
7
Seleccioneu el tipus de paper i premeu .
Si el paper que carregueu canvia freqüentment, configureu l'opció en [Lliure] i reduireu el nombre de passos necessaris per canviar l'opció cada vegada. De totes maneres, tingueu en compte que aquest paràmetre permet que l'equip imprimeixi encara que el tipus de paper configurat al controlador de la impressora i el paper carregat a l'equip no coincideixin.
Si el tipus de paper configurat al controlador de la impressora és [Automàtic], l'equip funciona com si el tipus de paper fos [Normal 1].
El paper personalitzat s'ha registrat.
99LJ-02E