Possibilitat d'amagar mides de paper que no s'utilitzen

La pantalla de configuració de paper mostra les mides de paper registrades que utilitzeu freqüentment. Si hi apareixen mides de paper que no utilitzeu, les podeu amagar per facilitar la selecció d'una mida de paper.
Per seleccionar una mida de paper amagada, premeu [Altres mides] a la pantalla de configuració de paper.
Utilitzeu el tauler d'operacions per configurar els paràmetres. No podeu configurar els paràmetres a través de la IU remota des d'un ordinador.
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Opcions de paper]  [Seleccioneu mides de paper freqüents] .
La pantalla [Mides freqüents] es mostra a la pantalla.
3
Premeu [Calaix 1] i premeu .
4
Desmarqueu les caselles de les mides de paper que vulgueu amagar i premeu [<Aplicar>] .
Les mides de paper que tinguin les caselles desmarcades no apareixeran a la pantalla de configuració de paper.
99LJ-02F