Gestió de l'equip

Aquesta secció descriu les funcions de gestió necessàries per fer funcionar l'equip.
Configuració dels paràmetres i supervisió de l'estat d'operació i l'ús de l'equip
Configuració de la data i l'hora
Establiu la data i l'hora de l'equip. Com que la data i l'hora es fan servir com a referència per a les funcions que utilitzin la informació de la data i l'hora, cal establir-les amb precisió.
Configuració de la data i l'hora
Comprovació de l'estat d'operació i modificació de la configuració (IU remota)
Podeu utilitzar un navegador web en un ordinador per comprovar l'estat de funcionament de l'equip i canviar-ne la configuració. Podeu gestionar l'equip des d'una ubicació remota i gestionar eficientment les llargues operacions de configuració i registre des de l'ordinador.
Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)
Supervisió de l'ús (tauler d'operacions)
Podeu utilitzar el tauler d'operacions de l'equip per comprovar el nombre total de pàgines impreses i imprimir la configuració i altres informes i llistes.
Supervisió de l'ús
Gestió de servidors, dades diverses i microprogramari
Actualització del microprogramari
Actualitzeu el microprogramari per afegir noves funcions a l'equip i per corregir errors. Si feu l'actualització al microprogramari més recent, podreu utilitzar l'equip de manera més estable i còmoda.
Actualització del microprogramari
Inicialització dels paràmetres i les dades
Podeu inicialitzar tots els paràmetres i les dades quan substituïu o llenceu l'equip. La inicialització de l'equip evita que cap tercer accedeixi a informació confidencial o en faci un ús no autoritzat.
Inicialització dels paràmetres i les dades

Consulteu també

Per conèixer els paràmetres necessaris per al funcionament de l'equip, com ara la configuració de la xarxa, consulteu el següent:
Configuració
99LJ-04A