Actualització del microprogramari

Si s'afegeixen funcions o s'actualitza la versió del programari, el microprogramari de l'equip s'actualitza.
Comproveu la versió del microprogramari i actualitzeu-lo a través d'Internet o d'un ordinador d'acord amb l'entorn d'ús de l'equip.
: Es pot actualitzar    : No es pot actualitzar
Entorn d'ús de l'equip
Connexió a través d'Internet
Connexió a través d'un ordinador
Connexió LAN per cable
Connexió LAN sense fil
Connexió USB
Usar IPv6
* No podeu actualitzar el microprogramari en un entorn IPv6. Connecteu l'equip a un ordinador per USB i feu l'actualització des de l'ordinador.

Comprovació de la versió del microprogramari

Comproveu la versió del microprogramari actual abans d'actualitzar-lo i comproveu la versió després de l'actualització per comprovar que hagi estat correcta.
Aquesta secció descriu com es comprova la versió del microprogramari mitjançant el tauler d'operacions.
També podeu utilitzar la IU remota des d'un ordinador per comprovar la versió del microprogramari. Gestió de l’equip des d’un ordinador (IU remota)
Fan falta privilegis d'administrador.
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu Pantalla [Inici]
2
Premeu [Opcions de gestió] [Opc. IU remota/Actualitz microprogramari] [Actualitzar microprog.] .
La pantalla [Actualitzar microprog.] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [<Iniciar sessió>] . ID i PIN d'administrador del sistema
3
Seleccioneu [Informació de versió] i premeu .
Mostra la versió actual del microprogramari.

Actualització del microprogramari a través d'Internet

Utilitzeu el tauler d'operacions per actualitzar el microprogramari a través d'Internet. No el podeu actualitzar a través de la IU remota des d'un ordinador.
Fan falta privilegis d'administrador. Un cop finalitzada l'actualització del microprogramari, l'equip es reinicia automàticament.
Preparatius necessaris
Connecteu l'equip a Internet. Configuració de la xarxa
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu . Pantalla [Inici]
2
Premeu [Opcions de gestió] [Opc. IU remota/Actualitz microprogramari] [Actualitzar microprogramari] .
La pantalla [Actualitzar microprogramari] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [<Iniciar sessió>] . ID i PIN d'administrador del sistema
3
Premeu [Via Internet] [Sí] .
A continuació, apareixerà la pantalla de confirmació de l'actualització del microprogramari.
4
A la pantalla de llicència, premeu .
5
Premeu .
El microprogramari es comença a baixar.
No apagueu l'equip mentre reinicieu o durant l'actualització del microprogramari. Si ho feu, l'actualització podria fallar.
Una incorrecta actualització pot provocar l'aparició d'un missatge d'error durant l'arrencada i la inutilització de l'equip. En aquest cas, utilitzeu el microprogramari de recuperació dedicat per refer l'actualització mitjançant un ordinador. Actualització del microprogramari a través d'un ordinador
* Descarregueu el microprogramari de recuperació dedicat del lloc web de Canon per al vostre país/regió.
https://global.canon/en/support

Actualització del microprogramari a través d'un ordinador

Actualitzeu el microprogramari des d'un ordinador connectat a l'equip mitjançant LAN amb cable o USB.
Preparatius necessaris
Baixeu el microprogramari més recent del lloc web de Canon del vostre país o regió a l'ordinador que efectuï l'actualització.
https://global.canon/en/support/

Com s'actualitza des d'un ordinador

Consulteu la "User Support Tool Operation Guide (Guia de funcionament de l'eina de suport a l'usuari)" que ve amb el microprogramari.

Per posar l'equip en estat d'espera d'actualització (Mode de baixada)

Seguiu aquest procediment.
Utilitzeu el tauler d'operacions per realitzar aquesta operació. No podeu realitzar aquesta operació a través de la IU remota des d'un ordinador.
Fan falta privilegis d'administrador.
1
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i premeu Pantalla [Inici]
2
Premeu [Opcions de gestió] [Opc. IU remota/Actualitz microprogramari] [Actualitzar microprog.] .
La pantalla [Actualitzar microprog.] es mostra a la pantalla.
Si apareix la pantalla d'inici de sessió, introduïu l'ID i el PIN d'administrador del sistema i premeu [<Iniciar sessió>] . ID i PIN d'administrador del sistema
3
Premeu [Via PC] [Sí] .
Activa el mode de baixada de l'equip i el posa en estat d'espera per actualitzar.
99LJ-04S