[Comú]

Especifiqueu les opcions per a les operacions de la funció, com l'origen de paper i la impressió.

[Opcions d'alimentació de paper]

[Menú] [Opcions de funció] [Comú]
Especifiqueu les opcions de l'origen del paper.
[Opcions d'alimentació de paper]

[Opcions d'impressió]

[Menú] [Opcions de funció] [Comú]
Especifiqueu les opcions per a la impressió.
[Opcions d'impressió]
99LJ-05E