[Interfície externa]

Especifiqueu la configuració de les connexions USB.
* Els valors en negreta de color vermell són la configuració predeterminada per a cada element.

[Opcions d'USB]

[Menú] [Preferències] [Interfície externa]
Especifiqueu si desitgeu utilitzar el port USB per connectar-vos a l'ordinador. Impediment de la connexió amb l'ordinador a través del port USB
[Ús com a dispositiu USB]
[Desactivat]
[Activat]
99LJ-055