Configuració de WINS

Quan utilitzeu l'equip en un entorn de xarxa que utilitzi tant NetBIOS com TCP/IP, configureu el Servei de noms d'Internet de Windows (WINS) per convertir el nom NetBIOS en una adreça IP.
Per activar WINS, especifiqueu el servidor WINS. WINS no pot utilitzar-se en un entorn IPv6.
Aquesta secció descriu com es configuren els paràmetres mitjançant la IU remota des d'un ordinador.
Al tauler d'operacions, seleccioneu [Menú] de la pantalla [Inici] i llavors seleccioneu [Preferències] per configurar els paràmetres. [Opcions de WINS]
Fan falta privilegis d'administrador. L'equip s'ha de reiniciar per aplicar la configuració.
Preparatius necessaris
Establiu el nom de l'ordinador i el nom del grup de treball. Configuració del nom de l'ordinador i del grup de treball
Prepareu l'adreça IPv4 del servidor WINS i mantingueu-la a prop.
1
Inicieu la sessió a la IU remota en Mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remota)
2
A la pàgina del Portal de la IU remota, feu clic a [Settings/Registration]. Pàgina del Portal de la IU remota
3
Feu clic a [Network Settings] [WINS Settings] [Edit].
La pantalla [Edit WINS Settings] es mostra a la pantalla.
4
Seleccioneu la casella [WINS Resolution].
5
Introduïu l'adreça IPv4 del servidor WINS i feu clic a [OK].
Si l'adreça IP del servidor WINS s'obté d'un servidor DHCP, l'adreça IP obtinguda té prioritat. Configuració de DNS
6
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip
Els paràmetres s'hauran aplicat.
99LJ-01E