הכנה עבור קישור למכשירים ניידים ושילוב עם שירות ענן

כדי לחבר ישירות מכשיר נייד למכונה או להשתמש ב-Universal Print או ב-AirPrint, תחילה עליך להגדיר את ההגדרות במכשיר.
99LU-034