קביעת תצורה של הרשת באופן ידני

בררת המחדל היא שהמכשיר יתחבר לרשת LAN קווית, יזהה את מצב תקשורת הרשת ואת סוג הרשת באופן אוטומטי ואפשר להשתמש בהם ללא שינויים. ייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות הרשת כדי להתאים להתקנים היקפיים, תלוי בסביבת השימוש.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב.
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] במסך [Home], ואז בחר [Preferences] כדי להגדיר את ההגדרות. [Ethernet Driver Settings]
נדרשות הרשאות מנהל. יש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏ [Ethernet Driver Settings]‏  [Edit].
מסך [Edit Ethernet Driver Settings] מוצג.
4
נקה את תיבת הסימון [Auto Detect].
5
בחר את מצב התקשורת.
בדרך-כלל, בחר באפשרות [Full Duplex]. כשנתב הרשת מוגדר לתקשורת דופלקס למחצה, בחר באפשרות [Half Duplex].
6
בחר בסוג הרשת ולחץ על [OK].
7
הפעל את המכשיר מחדש. הפעלת המכשיר מחדש
ההגדרות מוחלות.
99LU-019