התחברות לרשת LAN אלחוטית על ידי הזנת קוד PIN (מצב קוד PIN WPS)

כאשר נתב ה-LAN האלחוטי תומך במצב קוד PIN WPS, ניתן ליצור חיבור על ידי רישום קוד PIN שנוצר במכשיר לנתב ה-LAN האלחוטי. השתמש במחשב כדי לרשום את קוד ה-PIN.
נדרשות הרשאות מנהל כדי להתחבר לרשת LAN אלחוטית.
הכנות דרושות
גש לנתב ה-LAN האלחוטי ממחשב ואפשר רישום של קוד PIN WPS.
* לפרטים על אופן הרישום של קוד PIN WPS, עיין במדריך של נתב ה-LAN האלחוטי שלך.
1
בלוח ההפעלה, בחר [Menu] במסך [Home], ולחץ על . מסך [Home]
2
לחץ על [Preferences  [Network]‏  [Wireless LAN Settings]‏ .
מסך [Select Network] מוצג.
אם מופיע מסך הכניסה, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN ולאחר מכן לחץ על [<Log In>]‏ ‏. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
אם ההודעה [Enable the wireless LAN?] מופיעה, בחר [Yes] ולחץ על .
אם ההודעה [Cannot find the access point.] מופיעה, לחץ על .
3
בחר [Other Connections] ולחץ על .
4
בחר [WPS PIN Code Mode] ולחץ על .
נוצר קוד PIN.
לאחר הצגת מסך זה, עליך לרשום את קוד ה-PIN של WPS לנתב ה-LAN האלחוטי תוך 10 דקות.
5
גש לנתב ה-LAN האלחוטי ממחשב, רשום את קוד ה-PIN של WPS לנתב.
6
כאשר [Connected.] מופיע בלוח ההפעלה, לחץ על .
כאשר המכשיר מחובר לרשת ה-LAN האלחוטית, [] מופיע במסך [Home].
7
חכה שניות אחדות.
חכה שניות אחדות. כברירת מחדל, כתובת IP מוגדרת באופן אוטומטי.
כדי להשתמש בכתובת IP ספציפית, הגדר זאת באופן ידני.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
אם מופיעה הודעת שגיאה במהלך הפעולה ולא ניתן ליצור חיבור
לחץ על , וחזור על התהליך החל משלב 3.
99LU-013