הנייר מסתלסל

פתור בעיות על ידי בדיקת הפריטים למטה.
האם אתה משתמש בנייר מתאים?
בדוק אם הנייר במכשיר שמיש, והחליפו אותו בנייר לפי הצורך.
נייר שמיש
טעינת נייר
הגדר את גודל הנייר וסוג הנייר בצורה נכונה בהתאם לנייר הטעון. הגדרת גודל וסוג הנייר
הגדרת [Paper Curl Correction] ל-[On] עשויה לשפר את הבעיה.
מסך [Home] בלוח ההפעלה  [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏  [Adjust Image Quality]‏  [Special Processing]‏  [Special Paper Processing]‏  [Paper Curl Correction]‏  [On]‏
* כאשר בוחרים [On], הדבר עלול לגרום להדפסה דהויה.
הגדרת [Switch Paper Feed Method] ל-[Print Side Priority] עשויה לשפר את הבעיה.
[Home] בלוח ההפעלה [Menu]‏ [Function Settings]‏ [Common]‏ [Paper Feed Settings]‏ [Switch Paper Feed Method]‏  [Drawer 1]‏ [Print Side Priority]‏
* כאשר בוחרים [Print Side Priority], מהירות ההדפסה החד-צדדית עשויה לרדת.
טען את הנייר כשצד ההדפסה (הנייר מלפנים ומאחור) הפוך.
* במקרים נדירים, התסמין עלול להחמיר בהתאם לנייר בו נעשה שימוש. במקרה זה, הדפיסו על הצד המקורי של הנייר.
האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?
נסה את הפעולות הבאות לפי הסדר שלהלן:
בדוק את אמצעי הזהירות, והחליפו את הנייר בנייר יבש.
אמצעי זהירות בעת הטיפול בנייר
טעינת נייר
שנה את הגדרת סוג הנייר לנייר דק יותר. הגדרת גודל וסוג הנייר
99LU-078