לא ניתן להדפיס (חיבור USB)

פתור בעיות על ידי בדיקת הפריטים למטה.
בדוק את כבל ה-USB.
אם אתה משתמש בכבל USB ארוך, החלף אותו בכבל USB קצר.
אם עדיין אינך יכול להדפיס באמצעות כבל USB קצר, ייתכן שהכבל פגום. החלף בכבל USB חדש ונסה להדפיס.
האם אתה משתמש ברכזת USB?
חבר את המכשיר ישירות למחשב באמצעות כבל USB.
נסה להשתמש ביציאת USB אחרת.
חבר את כבל ה-USB ליציאת USB אחרת במחשב.
האם יציאת המדפסת של המחשב מוגדרת כהלכה? (Windows)
אם יציאת המדפסת אינה מוגדרת כהלכה או שאין יציאה זמינה, התקן מחדש את מנהל ההתקן של המדפסת. כאשר אתה מתקין מחדש את מנהל ההתקן, היציאה הנכונה מוגדרת באופן אוטומטי. בדיקת יציאת המדפסת
לפרטים על התקנת מנהל ההתקן, עיין במדריך של מנהל ההתקן באתר המדריך המקוון.
https://oip.manual.canon/
האם תקשורת דו-כיוונית בין המכשיר למחשב מופעלת? (Windows)
הפעל תקשורת דו-כיוונית אם אינה מופעלת, והפעל מחדש את המחשב ואת המכשיר. צפייה בתקשורת דו כיוונית
האם הגדרה כלשהי מונעת מהמכשיר ליצור חיבור USB למחשב?
אם השימוש ביציאת ה-USB לחיבור מחשב בגב המכשיר מוגבל, בטל הגדרה זו. מניעת חיבור למחשב באמצעות יציאת USB
האם אתה משתמש בתוכנה הפועלת ברקע?
אם אתה משתמש בתוכנה הפועלת ברקע, כגון תוכנת אבטחה, השביתו אותה ולאחר מכן נסה להדפיס.
האם אפשר להדפיס דרך חיבור USB ממחשב אחר?
אם אינך יכול להדפיס ממחשב אחר, פנה למשווק או לנציג השירות. אם הבעיה נמשכת
99LU-080