הגדרה

לפניך רשימה של בעיות שעלולות להתרחש במהלך ההתקנה של המכשיר. בדוק כיצד לפתור את הבעיה על סמך התסמין.

בעיות במהלך התקנת מנהל ההתקן

בעיות ברשת LAN אלחוטית ובחיבור LAN קווי

לא ניתן להתחבר ל-LAN אלחוטי
בדוק אם המכשיר יכול להתחבר לרשת.
לא ניתן להתחבר ל-LAN אלחוטי
לא ניתן להתחבר לרשת LAN קווית
ייתכן שהגדרת כתובת ה-IP נכשלה. הגדר את כתבות ה-IP שוב.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
לא ניתן להתחבר ל-LAN אלחוטי ול-LAN קווי בו-זמנית
לא ניתן לחבר את המכשיר לרשת LAN אלחוטית ולרשת LAN קווית בו-זמנית. ניתן להתחבר ל-USB ול-LAN אלחוטי או להתחבר ל-USB ול-LAN קווי בו-זמנית.
לא יכול להתחבר באמצעות הצפנת TLS
אם אתה מציין גרסת TLS שאינה נתמכת על ידי מערכת ההפעלה OS, הדפדפן, או תוכנה אחרת שלך, לא תוכל להתחבר למכשיר תוך שימוש בהצפנת TLS.
עדכן את מערכת הפעלה OS או תוכנה אחרת שלך, או שנמך בהדרגה את גרסת ה-TLS עד שתוכל להתחבר למכשיר בהצלחה. ואולם, יש לציין כי שנמוך גרסת TLS עלול לגרום לסביבה מקוונת שאינה מאובטחת מספיק.
שימוש ב-TLS

בעיות בחיבור USB

המחשב אינו יכול לתקשר עם המכשיר
נסה את הפעולות הבאות:
החלף את כבל ה-USB. אם כבל ה-USB ארוך, החלף אותו בכבל קצר.
אם אתה משתמש ברכזת USB, חבר את המכשיר ישירות למחשב באמצעות כבל USB.
99LU-07C