خاموش کردن دستگاه

برای خاموش کردن دستگاه، کلید روشن/خاموش را در جلو فشار دهید. می‌توانید از این ویژگی استفاده کنید تا اگر پس از مدت‌زمانی مشخص هیچ عملیاتی انجام نشد، دستگاه به‌طور خودکار خاموش شود.
خاموش کردن دستگاه همه داده‌های در انتظار چاپ را حذف می‌کند.

خاموش کردن دستگاه با استفاده از دکمه روشن/خاموش

1
کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
پنل عملیات و دستگاه خاموش می‌شوند.
ممکن است خاموش شدن دستگاه چند دقیقه طول بکشد. تا زمانی که دستگاه خاموش نشده است کابل برق را جدا نکنید.
روشن کردن مجدد دستگاه
پس از خاموش کردن دستگاه، حداقل 10 ثانیه قبل از روشن کردن مجدد منتظر بمانید.

تنظیم دستگاه روی خاموش شدن خودکار

این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از یک رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Preferences] را انتخاب کنید. [Auto Shutdown Time]
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Timer Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Timer Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [Use Auto Shutdown Time] را علامت بزنید.
5
در [Set Time]، زمان خاموش شدن دستگاه را انتخاب کنید.
6
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
7
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
99LS-01U