کاغذ قابل استفاده

اندازه‌ها و انواع کاغذهای قابل استفاده در دستگاه در زیر نشان داده شده است.
در هنگام کار و نگهداری کاغذ، باید برخی اقدامات احتیاطی انجام شود. اقدامات احتیاطی هنگام کار با کاغذ

اندازه‌های کاغذ قابل استفاده

: قابل استفاده     : غیرقابل استفاده
اندازه کاغذ
کشوی کاغذ
چاپ دو طرفه خودکار ‎‏*1
A4 ‏*1‏*2
B5 ‏*1
A5 ‏*1 ‏*3
A6
Legal (LGL) ‏*1
Letter (LTR) ‏*1‏*2
Statement (STMT) ‏*1
Executive (EXEC)
Oficio ‏*1
Oficio (Brazil) ‏*1
Oficio (Mexico) ‏*1
Letter (Government) ‏*1
Legal (Government) ‏*1
Foolscap/Folio ‏*1
Foolscap (Australia) ‏*1
Legal (India)
3x5 اینچ
Envelope No.10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope C5
Envelope DL
اندازه کاغذ سفارشی
‏*4
‏*5
‎‏*1 بدون نیاز به بارگذاری دوباره کاغذ، به‌‌طور خودکار روی هر دو سمت چاپ می‌کند.
‏*2 چاپ گزارش‌ها و فهرست‌ها را ممکن می‌کند.
‏*3 بارگیری کاغذ را در جهت عمودی یا افقی ممکن می‌کند.
‏*4 می‌توانید از یک اندازه سفارشی از ‏۷۶.۰ میلی متر‏ x ‏۱۲۷.۰ میلی متر تا ‏۲۱۶.۰ میلی متر‏ x ‏۳۵۶.۰ میلی متر استفاده کنید.
‏*5 می‌توانید از یک اندازه سفارشی از ‏۲۱۰.۰ میلی متر‏ x ‏۲۷۹.۰ میلی متر تا ‏۲۱۶.۰ میلی متر‏ x ‏۳۵۶.۰ میلی متر استفاده کنید.

انواع کاغذ قابل استفاده

می‌توانید از کاغذهای بدون کلر استفاده کنید.
: قابل استفاده     : غیرقابل استفاده
نوع کاغذ
وزن کاغذ
کشوی کاغذ
چاپ دو طرفه خودکار ‎‏*1
نازک 1 ‏*1
‏۶۰ گرم/متر مربع
ساده 1 ‏*1‏*2
‏۶۱ گرم/متر مربع تا ۷۰ گرم/متر مربع
ساده 2 ‏*1‏*2
‏۷۱ گرم/متر مربع تا ۸۹ گرم/متر مربع
ساده 3 ‏*1‏*2
‏۹۰ گرم/متر مربع تا ۱۰۵ گرم/متر مربع
سنگین 1
‏۱۰۶ گرم/متر مربع تا ۱۲۰ گرم/متر مربع
سنگین 2
‏۱۲۱ گرم/متر مربع تا ۱۶۳ گرم/متر مربع
بازیافتی 1 ‏*1‏*2
‏۶۱ گرم/متر مربع تا ۷۰ گرم/متر مربع
بازیافتی 2 ‏*1‏*2
‏۷۱ گرم/متر مربع تا ۸۹ گرم/متر مربع
برچسب‌ها
رنگی ‏*1‏*2
‏۶۱ گرم/متر مربع تا ۷۰ گرم/متر مربع
سربرگ 1
‏۶۱ گرم/متر مربع تا ۷۰ گرم/متر مربع
سربرگ 2
‏۷۱ گرم/متر مربع تا ۸۹ گرم/متر مربع
سربرگ 3
‏۹۰ گرم/متر مربع تا ۱۰۵ گرم/متر مربع
سربرگ 4
‏۱۰۶ گرم/متر مربع تا ۱۲۰ گرم/متر مربع
سربرگ 5
‏۱۲۱ گرم/متر مربع تا ۱۶۳ گرم/متر مربع
اوراق بهادار 1
‏۶۰ گرم/متر مربع تا ۱۰۴ گرم/متر مربع
اوراق بهادار 2
‏۱۰۵ گرم/متر مربع تا ۱۶۳ گرم/متر مربع
پاکت نامه
‎‏*1 بدون نیاز به بارگذاری دوباره کاغذ، به‌‌طور خودکار روی هر دو سمت چاپ می‌کند.
‏*2 چاپ گزارش‌ها و فهرست‌ها را ممکن می‌کند.

کاغذ غیرقابل استفاده

قبل از چاپ، بررسی کنید که کاغذ مورد استفاده مناسب است یا خیر. از انواع کاغذهای زیر استفاده نکنید، زیرا می‌توانند منجر به گیر کردن کاغذ یا بروز خطای چاپ شوند:
کاغذ تا خورده، چروکیده، چین خورده، پاره شده یا مرطوب‎‏*1
کاغذ نی نازک، کاغذ بسیار نازک، کاغذ زبر، کاغذ براق
کاغذی که چسب یا سایر مواد چسبنده روی آن باشد، یا کاغذ برچسبی که بتوان پشت آن را به راحتی جدا کرد
کاغذ چاپ شده با چاپگر انتقال حرارت، کاغذی که پشت آن با چاپگر انتقال حرارت چاپ شده است
‎‏*1 چاپ کردن روی کاغذ مرطوب ممکن است باعث انتشار بخار از قسمت خروجی شود یا قطرات آب به قسمت خروجی بچسبند، هرچند این موارد بیانگر عیب دستگاه نیستند. دلیل این امر تبخیر آب موجود در کاغذ به وسیله حرارت تولید شده هنگام ثابت شدن تونر روی کاغذ است. زمانی که دمای اتاق پایین باشد احتمال بروز این اتفاق بیشتر است.
99LS-009