مدیریت دستگاه

این بخش عملکردهای مدیریتی را که برای کار کردن با دستگاه لازم است شرح می‌دهد.
نظارت بر وضعیت کارکرد و استفاده از دستگاه، و پیکربندی تنظیمات
تنظیم تاریخ و زمان
تاریخ و زمان را برای دستگاه تنظیم کنید. تاریخ و زمان به عنوان مرجع عملکردهایی استفاده می‌شود که از اطلاعات زمان و تاریخ استفاده می‌کنند، بنابراین باید به‌طور دقیق تنظیم شوند.
تنظیم تاریخ و زمان
بررسی وضعیت کارکرد و تغییر تنظیمات Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
می‌توانید با استفاده از مرورگر وب روی رایانه، وضعیت کارکرد دستگاه را بررسی کنید و تنظیمات دستگاه را تغییر دهید. شما می‌توانید دستگاه را از راه دور مدیریت کنید و به‌صورت مؤثر تنظیمات و ثبت زمان‌بر را روی رایانه خود انجام دهید.
(Remote UI) مدیریت دستگاه از طریق رایانه
نظارت بر استفاده (پنل عملیات)
می‌توانید از پنل عملیات دستگاه برای بررسی تعداد کل صفحات چاپ شده و چاپ کردن تنظیمات و دیگر گزارش‌ها و فهرست‌ها استفاده کنید.
نظارت بر میزان مصرف
مدیریت سرورها، داده‌های مختلف و میان‌افزار
به‌روزرسانی میان‌افزار
برای افزودن عملکردهای جدید به دستگاه و برطرف کردن اشکالات، میان‌افزار را به‌روزرسانی کنید. با به‌روزرسانی به جدیدترین میان‌افزار، می‌توانید از این دستگاه با عملیاتی پایدار‌تر و راحت‌تر استفاده کنید.
به‌روزرسانی میان‌افزار
مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌ها
هنگام تعویض یا دور انداختن دستگاه، می‌توانید تمام تنظیمات و داده‌ها را مقداردهی اولیه کنید. مقداردهی اولیه دستگاه، جلوی دسترسی به اطلاعات محرمانه و استفاده غیرمجاز از دستگاه توسط اشخاص ثالث را می‌گیرد.
مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌ها

همچنین رجوع کنید به

برای دیدن تنظیمات لازم جهت کار کردن با دستگاه، از جمله تنظیمات شبکه، به موارد زیر مراجعه کنید:
تنظیم کردن
99LS-04A