به‌روزرسانی میان‌افزار

زمانی که عملکردها اضافه شوند یا نسخه نرم‌افزار ارتقا یابد، میان‌افزار دستگاه به‌روزرسانی می‌شود.
نسخه میان‌افزار را بررسی کنید و میان‌افزار را از طریق اینترنت یا رایانه، مطابق با محیط استفاده از دستگاه، به‌روزرسانی کنید.
: به‌روزرسانی امکان‌پذیر است : به روز رسانی غیر ممکن است
محیط استفاده از دستگاه
اتصال از طریق اینترنت
اتصال از طریق رایانه
اتصال LAN سیم‌دار
اتصال LAN بی‌سیم
اتصال USB
استفاده از IPv6
* شما نمی‌توانید میان‌افزار را در محیط IPv6 به‌روزرسانی کنید. دستگاه را از طریق USB به رایانه وصل کنید و از طریق رایانه آن را به‌روزرسانی کنید.

بررسی نسخه میان‌افزار

نسخه میان‌افزار را قبل و بعد از به‌روزرسانی بررسی کنید تا مطمئن شوید که به‌روزرسانی به‌درستی انجام شده است.
این بخش توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از پنل عملیات نسخه میان‌افزار را بررسی کرد.
شما همچنین می‌توانید برای بررسی نسخه میان‌افزار، از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از یک رایانه استفاده کنید. (Remote UI) مدیریت دستگاه از طریق رایانه
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب کنید و را فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Management Settings]‏ [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Update Firmware]‏ را فشار دهید.
صفحه [Update Firmware] نمایش داده می‌شود.
اگر صفحه ورود به سیستم نمایان شد، "شناسه و پین مدیر سیستم" را وارد کنید و سپس [<Log In>]‏  را فشار دهید. شناسه و پین مدیر سیستم
3
[Version Information] را انتخاب کنید و را فشار دهید.
نسخه فعلی میان‌افزار را نمایش می‌دهد.

به‌روزرسانی میان‌افزار از طریق اینترنت

برای به‌روزرسانی میان‌افزار از طریق اینترنت از پنل عملیات استفاده کنید. شما نمی‌توانید این مورد را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه به‌روزرسانی کنید.
امتیازات سرپرست لازم است. وقتی میان‌افزار به‌روزرسانی شود، دستگاه به‌صورت خودکار مجدداً راه‌اندازی می‌شود.
مقدمات ضروری
دستگاه را به اینترنت وصل کنید. تنظیم شبکه
1
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب کنید و را فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Management Settings]‏ [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Update Firmware]‏ را فشار دهید.
صفحه [Update Firmware] نمایش داده می‌شود.
اگر صفحه ورود به سیستم نمایان شد، "شناسه و پین مدیر سیستم" را وارد کنید و سپس [<Log In>]‏  را فشار دهید. شناسه و پین مدیر سیستم
3
[Via Internet]‏ [Yes]‏ را فشار دهید.
صفحه تأیید به‌روزرسانی میان‌افزار نمایش داده می‌شود.
4
در صفحه مجوز، را فشار دهید.
5
را فشار دهید.
دانلود میان‌افزار آغاز می‌شود.
در طول به‌روز‌رسانی میان‌افزار یا هنگامی که دستگاه در حال راه‌اندازی مجدد است، آن را خاموش نکنید. این‌ کار ممکن است باعث به‌روزرسانی ناموفق شود.
به‌روزرسانی ناموفق ممکن است باعث ظاهر شدن پیام خطا در طول راه‌اندازی و غیر قابل استفاده شدن دستگاه شود. در این صورت، برای انجام دوباره به‌روز‌رسانی از طریق رایانه از میان‌افزار بازیابی اختصاصی استفاده کنید. به‌روزرسانی میان‌افزار از طریق رایانه
* میان‌افزار بازیابی اختصاصی را از وب‌سایت Canon کشور/منطقه‌تان دانلود کنید.
https://global.canon/en/support

به‌روزرسانی میان‌افزار از طریق رایانه

میان‌افزار را از طریق رایانه‌ای که به واسطه LAN سیمی یا USB به دستگاه وصل شده است، به‌روزرسانی کنید.
مقدمات ضروری
جدیدترین میان‌افزار را از وب‌سایت Canon برای کشور/منطقه خود روی رایانه دانلود کنید تا به‌روزرسانی انجام شود.
https://global.canon/en/support/

نحوه به‌روزرسانی از یک رایانه

"‏User Support Tool Operation Guide (راهنمای کارکرد ابزار کمک کاربر)" تعبیه شده در میان‌افزار را مشاهده کنید.

برای قرار دادن دستگاه در وضعیت انتظار به‌روزرسانی (حالت دانلود)

از مراحل زیر استفاده کنید.
برای انجام این عملیات از پنل عملیات استفاده کنید. نمی‌توانید این عملیات را از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه انجام دهید.
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب کنید و را فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Management Settings]‏ [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Update Firmware]‏ را فشار دهید.
صفحه [Update Firmware] نمایش داده می‌شود.
اگر صفحه ورود به سیستم نمایان شد، "شناسه و پین مدیر سیستم" را وارد کنید و سپس [<Log In>]‏  را فشار دهید. شناسه و پین مدیر سیستم
3
[Via PC]‏ [Yes]‏ را فشار دهید.
دستگاه را به حالت دانلود می‌برد و در وضعیت انتظار برای دریافت به‌روزرسانی قرار می‌دهد.
99LS-04S