آماده‌سازی برای استفاده از AirPrint

اطلاعات اولیه‌ای را که برای استفاده از AirPrint مورد نیاز است تنظیم کنید. تنظیمات مربوط به عملکردها و امنیت مورد نیاز را بر اساس کاربری و محیط خود پیکربندی کنید.

تنظیم اطلاعات اصلی AirPrint

این تنظیمات را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه پیکربندی کنید. شما نمی‌توانید از پنل عملیات برای پیکربندی تنظیمات استفاده کنید.
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings]‏ [AirPrint Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit AirPrint Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [Use AirPrint] را علامت بزنید، و نام چاپگر را وارد کنید.
برای نام چاپگر، با استفاده از نویسه‌های حرفی عددی تک‌بایتی، نامی را برای شناسایی دستگاه وارد کنید.
اگر mDNS در IPv4 تنظیم شده باشد، نام mDNS برای نام چاپگر وارد می‌شود. اگر نام چاپگر را تغییر دهید، نام mDNS نیز تغییر می‌کند.
* وقتی نام چاپگر تنظیم‌شده یا نام mDNS را تغییر می‌دهید، ممکن است Mac که به دستگاه متصل شده است دیگر نتواند به آن متصل شود. در این شرایط، باید دستگاه را مجدداً روی Mac ثبت کنید.
5
در صورت نیاز، موقعیت مکانی و طول و عرض جغرافیایی دستگاه را وارد کنید.
اگر موقعیت مکانی دستگاه در [Settings/Registration]‏ [Device Management]‏ [Device Information Settings] تنظیم شده باشد، همان رشته نویسه در این مکان وارد می‌شود. هنگامی که موقعیت مکانی را در تنظیمات AirPrint تغییر می‌دهید، موقعیت مکانی در تنظیمات اطلاعات دستگاه نیز تغییر می‌کند.
6
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
7
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
هنگام فعال بودن عملکرد AirPrint، تنظیمات شبکه زیر نیز فعال خواهند بود:
mDNS (IPv4) [mDNS Settings]
mDNS (IPv6) ‏[mDNS Settings]

تنظیم عملکردها و امنیت برای استفاده با AirPrint

AirPrint از پروتکل IPP استفاده می‌کند.
می‌توانید تنظیمات را برای رمزگذاری ارتباطات با TLS پیکربندی کنید و هنگام استفاده از پروتکل، تأیید اعتبار IPP را پیکربندی کنید.
این تنظیمات را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه پیکربندی کنید. شما نمی‌توانید از پنل عملیات برای پیکربندی تنظیمات استفاده کنید.
امتیازات سرپرست لازم است.
مقدمات ضروری
هنگام رمزگذاری ارتباط با TLS، کلید و گواهی مورد استفاده برای ارتباط رمزگذاری‌شده TLS را مشخص کنید. استفاده از TLS
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings]‏ [IPP Print Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit IPP Print Settings] نمایش داده می‌شود.
4
تنظیمات IPP را پیکربندی کنید.
هنگام محدود کردن عملکردهای قابل استفاده
کادر انتخاب[Use IPP Printing] را پاک کنید.
وقتی این کادر انتخاب را پاک می‌کنید، دیگر چاپ با AirPrint امکان‌پذیر نیست.
هنگام رمزگذاری ارتباطات با TLS
کادر انتخاب [Allow Only When Using TLS] یا [Use TLS] را علامت بزنید.
هنگام تنظیم تأیید اعتبار IPP
کادر انتخاب [Use Authentication] را علامت بزنید، و با استفاده از نویسه‌های حرفی عددی تک‌بایتی، نام کاربری مورد استفاده برای تأیید اعتبار IPP را تنظیم کنید.
برای تنظیم کلمه عبور، کادر انتخاب [Set/Change Password] را علامت بزنید و با استفاده از نویسه‌های حرفی عددی تک‌بایتی، کلمه عبور یکسانی را در [Password] و [Confirm] وارد کنید.
اکنون، چاپ کردن با AirPrint نیاز به احراز هویت دارد و فقط کاربرانی که نام کاربری و رمز عبور احراز هویت IPP را می‌دانند می‌توانند از این عملکرد استفاده کنند.
5
روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
6
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
99LS-036