لکه‌هایی در لبه نتایج چاپ ظاهر می‌شود

با بررسی موارد به ترتیب زیر، عیب‌یابی را انجام دهید:
آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟
بررسی کنید که کاغذ موجود در دستگاه قابل استفاده باشد، و در صورت لزوم، آن را با کاغذ مناسب جایگزین کنید.
کاغذ قابل استفاده
بارگذاری کاغذ
آیا بدون حاشیه تا لبه کاغذ چاپ می‌کنید؟
زمانی که در درایور چاپگر تنظیمات بدون حاشیه مشخص شده باشد، ممکن است این اتفاق رخ دهد. برای چاپ با این دستگاه، حاشیه‌ای ‏۵ میلی متر (‏‏۱۵ میلی متر در بالا و پایین و ‏۱۰ میلی متر در سمت چپ و راست) الزامی است.
برای ارائه حاشیه، تنظیمات زیر را در صفحه [ترجیحات چاپ] درایور چاپگر پیکربندی کنید.
زبانه [Finishing] ‏ [Advanced Settings]‏ [Expand Print Region and Print]‏ [Off]
آیا قطعه تثبیت را تمیز کرده‌اید؟
ممکن است این علائم موقع کثیف بودن قطعه تثبیت رخ دهند. در چنین موردی، قطعه تثبیت را تمیز کنید. تمیز کردن قطعه تثبیت
99LS-06U