کردن چاپ

این فهرست مشکلاتی است که امکان دارد هنگام چاپ رخ دهد. براساس علائم، نحوه عیب‌یابی را بررسی کنید.

مشکلات مربوط به نتایج چاپ

اگر نتایج چاپ مطابق انتظار نیست، به موارد زیر مراجعه کنید:
مشکلات مربوط به نتایج چاپ

سؤالات متداول در مورد عملیات‌ها

می‌خواهم یک پاکت نامه چاپ کنم.
با توجه به جهت و سمت پاکت نامه، آن را داخل کشوی کاغذ قرار دهید.
سپس، اندازه و نوع کاغذ را براساس پاکت نامه قرار داده شده تنظیم کنید.
سپس، با درایور چاپگر رایانه ابعاد سند و اندازه کاغذ چاپ را تنظیم و بعد از آن عملیات چاپ را انجام دهید.
آماده‌سازی و جهت بارگذاری پاکت‌های نامه
مشخص کردن اندازه و نوع کاغذ
چاپ از رایانه
99LS-07U