Χρήση του Οδηγός Χρήστη

Ο Οδηγός Χρήστη (το παρόν εγχειρίδιο) περιέχει πληροφορίες για όλες τις λειτουργίες της συσκευής και προδιαγραφές, καθώς και οδηγίες για τη συντήρηση της συσκευής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγός Χρήστη για να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες μέσω των περιεχομένων και της λειτουργίας αναζήτησης.
* Κάντε κλικ στο εικονίδιο [] ή στο εικονίδιο [] στο επάνω μέρος της οθόνης, για εναλλαγή μεταξύ της εμφάνισης των περιεχομένων και της λέξης-κλειδιού αναζήτησης.
Ο Οδηγός Χρήστη περιγράφει τις διάφορες λειτουργίες όλων των σειρών μοντέλων που περιλαμβάνουν τη συσκευή. Μπορείτε να δείτε έναν πίνακα που παρουσιάζει ποιες λειτουργίες και επιλογές υποστηρίζονται για κάθε μοντέλο. Υποστηριζόμενες λειτουργίες

Οθόνες και απεικονίσεις

Στον Οδηγός Χρήστη, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στις οθόνες και στις απεικονίσεις, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.
Μοντέλο
LBP122dw
Κασέτες γραφίτη
Canon Cartridge 071
Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή
Windows 10
macOS 11
Οι οθόνες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Οι λειτουργίες και οι οθόνες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
Οι οθόνες μπορεί να αλλάξουν, λόγω ενημερώσεων των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού.

Σύμβολα

Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις παρατίθενται επίσης στις Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας που παρέχονται με τη συσκευή. Ανατρέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Εγχειρίδια της συσκευής
Υποδηλώνει προειδοποίηση για λειτουργίες που μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, τηρείτε πάντα αυτές τις προειδοποιήσεις.
Υποδεικνύει μια προφύλαξη για την αποτροπή του κινδύνου τραυματισμού ή υλικής ζημιάς εκτός από ένα σφάλμα του προϊόντος, λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής. Για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, τηρείτε πάντα αυτά τα σημεία προσοχής.
Υποδεικνύει μια ενέργεια που δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί. Διαβάστε προσεκτικά αυτά τα στοιχεία και φροντίστε να μην πραγματοποιήσετε τις περιγραφόμενες ενέργειες.
Υποδεικνύει σημαντικές απαιτήσεις και περιορισμούς για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, καθώς και προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται. Φροντίστε να διαβάζετε αυτά τα στοιχεία, για να αποφύγετε δυσλειτουργίες, σφάλματα ή υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου χειρισμού.
Υποδηλώνει διευκρίνιση μιας λειτουργίας ή περιέχει πρόσθετες επεξηγήσεις για μια διαδικασία.

Ενδείξεις πλήκτρων και κουμπιών

Τα πλήκτρα και τα κουμπιά του πίνακα λειτουργίας που εμφανίζονται στην οθόνη υποδεικνύονται ως εξής:
Πλήκτρα πίνακα ελέγχου
Υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο.
Παράδειγμα: Πλήκτρο Προηγούμενο
Τα κουμπιά που εμφανίζονται στον πίνακα λειτουργίας και στην οθόνη του υπολογιστή
Περικλείονται σε αγκύλες [ ].
Παράδειγμα:
[Μενού]
[Ακύρωση] [Ναι]
[Έγινε εφαρμογή των ρυθμίσεων.]

Λειτουργία αναζήτησης

1
Κάντε κλικ στην επιλογή [] στο επάνω μέρος της οθόνης.
Το πεδίο εισαγωγής της λέξης-κλειδιού αναζήτησης εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη.
2
Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί και κάντε κλικ στο [] ή πατήστε το πλήκτρο [Enter] στον υπολογιστή.
Διαχωρίστε πολλαπλές λέξεις-κλειδιά με κενά διαστήματα για αναζήτηση σελίδων που περιλαμβάνουν όλες τις λέξεις-κλειδιά.
Περικλείστε τις λέξεις-κλειδιά σε διπλά εισαγωγικά (") για αναζήτηση σελίδων που περιέχουν πλήρεις αντιστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων.
3
Κάντε κλικ στο αποτέλεσμα της αναζήτησης, για να δείτε τη σελίδα.
Κάντε κλικ στην επιλογή [] για εμφάνιση ή απόκρυψη των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Κάντε κλικ στην επιλογή [] για εμφάνιση των περιεχομένων.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μπορείτε να δείτε τον Οδηγός Χρήστη στα ακόλουθα περιβάλλοντα λειτουργίας:
Windows
Internet Explorer 9 ή νεότερη έκδοση
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome*1
macOS
Safari
Firefox
Chrome*1
Linux
Firefox
iOS
Safari*1
Android
Chrome*1
*1 Διαθέσιμο για προβολή μόνο στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
99LL-08F