Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Μπορείτε να τοποθετήσετε σωστά το χαρτί, αν ευθυγραμμίσετε τους οδηγούς χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού με το χαρτί.
Όταν χρησιμοποιείτε φακέλους ή χαρτί με λογότυπο, προσέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού που τοποθετείται καθώς και την πλευρά που έχει όψη προς τα επάνω.
Προετοιμασίες και προσανατολισμός για την τοποθέτηση φακέλων
Προσανατολισμός για τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπο
1
Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα.
2
Ολισθήστε τους οδηγούς χαρτιού προς τα έξω.
3
Ξεφυλλίστε τη δεσμίδα του χαρτιού και ευθυγραμμίστε τις άκρες.
Ξεφυλλίστε το χαρτί σε μικρές στοίβες, και ευθυγραμμίστε τις άκρες χτυπώντας το χαρτί μερικές φορές πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
4
Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης να κοιτάει προς τα πάνω.
Από προεπιλογή, εμφανίζεται η οθόνη επιβεβαίωσης των ρυθμίσεων χαρτιού. [Ενημέρωση ελέγχου ρυθμίσεων χαρτιού]
Τοποθετήστε το χαρτί στο συρτάρι έτσι ώστε να ακουμπάει στο πίσω άκρο του συρταριού.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει φορτωθεί δεν υπερβαίνει τη γραμμή ορίου τοποθέτησης (). Εάν την υπερβαίνει, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκή χαρτιού.
Όταν γίνεται εκτύπωση στην πίσω όψη εκτυπωμένου χαρτιού (χειροκίνητη εκτύπωση 2 όψεων)
5
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το πλάτος και το μήκος του χαρτιού.
Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι ευθυγραμμισμένοι, αλλά είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκή χαρτιού.
6
Κλείστε το κάλυμμα χαρτιού.
7
Ανασηκώστε το στήριγμα χαρτιού.
8
Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού. Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού για το συρτάρι χαρτιού
Από προεπιλογή, το μέγεθος και ο τύπος χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού ορίζονται σε A4 και Απλό 2. Όταν τοποθετείτε χαρτί διαφορετικού μεγέθους ή τύπου, αλλάξτε τις ρυθμίσεις χαρτιού.
99LL-027