Εκτύπωση από συσκευή Android

Εγκαταστήστε μια προσθήκη σε μια φορητή συσκευή, για να είναι δυνατή η εκτύπωση από εφαρμογές που διαθέτουν λειτουργία εκτύπωσης.
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προθήκες της Canon, καθώς και το Mopria®, το οποίο υποστηρίζεται από διάφορους κατασκευαστές.

Χρήση ειδικής προσθήκης για εκτύπωση (Canon Print Service)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική προσθήκη της Canon Canon Print Service για να εκτυπώσετε από οποιαδήποτε εφαρμογή.
Συμβατά λειτουργικά συστήματα και τοποθεσία λήψης
Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon.
https://global.canon/psmp/
Χρήση
Συνδέστε μια φορητή συσκευή στη συσκευή. Σύνδεση φορητής συσκευής στη συσκευή
Καταχωρίστε τη συσκευή στο Canon Print Service.
Όταν η φορητή συσκευή συνδέεται στη συσκευή μέσω LAN, απαιτούνται οι πληροφορίες διεύθυνσης IP της συσκευής για την καταχώριση της συσκευής στο Canon Print Service. Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση IP με το [Μενού] στον πίνακα ελέγχου [Πύλη για φορ. συσκ.] [Εμφ ονομ/διευθ ΙΡ συσκ] .
Για λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση της συσκευής και τη μέθοδο εκτύπωσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Canon Print Service στο «Εφαρμογές για φορητές συσκευές», στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/

Χρήση κοινής προσθήκης για εκτύπωση (Υπηρεσία εκτύπωσης Mopria®)

Η συσκευή υποστηρίζει την Υπηρεσία εκτύπωσης Mopria®, μια προσθήκη που επιτρέπει την εκτύπωση από οποιαδήποτε εφαρμογή σε έναν πιστοποιημένο εκτυπωτή ή πολυμηχάνημα Mopria®.
Μπορείτε να εκτυπώσετε σε πιστοποιημένο εκτυπωτή Mopria® διαφόρων κατασκευαστών, κάτι που είναι βολικό όταν εκτυπώνετε και βρίσκεστε εν κινήσει, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε ειδική εφαρμογή ή προσθήκη.
Χρήση
Συνδέστε μια φορητή συσκευή στη συσκευή. Σύνδεση φορητής συσκευής στη συσκευή
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εκτύπωσης και τους πιστοποιημένους εκτυπωτές Mopria®, ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο:
https://mopria.org/
99LL-03E