Σύνδεση φορητής συσκευής μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN (Σύνδεση LAN)

Συνδέστε μια φορητή συσκευή στη συσκευή μέσω δρομολογητή ασύρματου LAN, όπως θα συνδέατε έναν υπολογιστή στη συσκευή. Εάν διαμορφώσετε μια φορητή συσκευή ώστε να συνδέεται αυτόματα με τον δρομολογητή ασύρματου LAN, δεν θα χρειαστεί να τον συνδέσετε μη αυτόματα την επόμενη φορά.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο μέσω ασύρματου ή ενσύρματου LAN. Ρύθμιση του δικτύου
* Όταν χρησιμοποιείτε ενσύρματο LAN, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί ένας δρομολογητής ασύρματου LAN στο ίδιο δίκτυο.
Ορίστε μια διεύθυνση IPv4 στη συσκευή. Καθορισμός διευθύνσεων IPv4
Συνδέστε τη φορητή συσκευή σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω δρομολογητές ασύρματου LAN:
Δρομολογητής ασύρματου LAN συνδεδεμένος στη συσκευή
(Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ενσύρματο LAN) Δρομολογητής ασύρματου LAN στο δίκτυο συνδεδεμένος στη συσκευή
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μιας φορητής συσκευής σε δρομολογητή ασύρματου LAN, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φορητής συσκευής.
99LL-038