Καταχώριση μη τυπικού μεγέθους χαρτιού στον υπολογιστή (προσαρμοσμένο μέγεθος)

Το χαρτί ειδικού μεγέθους είναι ένα χαρτί μη τυπικού μεγέθους, του οποίου το μήκος των πλευρών μπορεί να οριστεί ελεύθερα.
Εάν το μέγεθος του εγγράφου ή του χαρτιού στο οποίο θα γίνει η εκτύπωση δεν είναι ένα από τα τυπικά μεγέθη, πρέπει να καταχωρίσετε το μέγεθος στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή εκ των προτέρων.

Κατά τη χρήση Windows

1
Κάντε κλικ στις επιλογές [] (Start) [] (Settings)  [Συσκευές] [Εκτυπωτές και σαρωτές].
Εμφανίζεται η οθόνη [Εκτυπωτές και σαρωτές].
2
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της συσκευής [Manage] [Προτιμήσεις εκτύπωσης].
Εμφανίζεται η οθόνη [Προτιμήσεις εκτύπωσης] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
3
Στην καρτέλα [Page Setup], κάντε κλικ στο [Custom Paper Size].
4
Εισαγάγετε το όνομα του χαρτιού ειδικού μεγέθους και το μέγεθος χαρτιού, και κάντε κλικ στο [Register].
5
Κάντε κλικ στο [OK] [OK].
Το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού καταχωρίζεται.

Κατά τη χρήση macOS

1
Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να εκτυπώσετε.
2
Από το μενού της εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε για να ανοίξετε το έγγραφο, κάντε κλικ στο [Εκτύπωση].
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
3
Στην περιοχή [Εκτυπωτής], επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της συσκευής.
4
Στην περιοχή [Μέγεθος χαρτιού] των επιλογών εκτύπωσης, επιλέξτε [Διαχείριση προσαρμοσμένων μεγεθών].
Εάν δεν εμφανίζονται επιλογές εκτύπωσης, κάντε κλικ στο [Λεπτομέρειες], στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
5
Κάντε κλικ στο σύμβολο [+] στην κάτω αριστερή πλευρά, κάντε διπλό κλικ στο [Χωρίς τίτλο] και εισαγάγετε το όνομα του χαρτιού ειδικού μεγέθους.
6
Εισαγάγετε το μέγεθος χαρτιού και κάντε κλικ στο [ΟΚ].
Το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού καταχωρίζεται.
99LL-02Y