[Ρύθμιση/Συντήρηση]

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να προσαρμόσετε την ποιότητα εκτύπωσης και για να ορίσετε πότε θα γίνεται καθαρισμός της συσκευής.

[Ρύθμιση ποιότητας εικόνας]

[Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση]
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να προσαρμόσετε την ποιότητα εικόνας ή τη θέση εκτύπωσης, καθώς και για ειδική επεξεργασία, ανάλογα με το χαρτί που χρησιμοποιείται.
[Ρύθμιση ποιότητας εικόνας]

[Συντήρηση]

[Μενού] [Ρύθμιση/Συντήρηση]
Πραγματοποιήστε συντήρηση για να καθαρίσετε τη συσκευή.
[Συντήρηση]
99LL-057