[Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτίου]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την πηγή χαρτιού.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού]

[Μενού] [Ρυθμίσεις λειτουργίας] [Κοινό] [Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτίου]
Καθορίστε τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτύπωση σε χαρτί με προεκτυπωμένο λογότυπο.
Κανονικά, όταν χρησιμοποιείται τέτοιο χαρτί, πρέπει να αλλάζετε την κατεύθυνση τοποθέτησης του χαρτιού και την πλευρά που θα είναι προς τα επάνω, ανάλογα αν η εκτύπωση είναι 1 ή 2 όψεων.
Εάν ορίσετε [Προτερ όψ εκτ] ως πηγή χαρτιού για το τοποθετημένο χαρτί, δεν χρειάζεται να αλλάζετε την κατεύθυνση τοποθέτησης του χαρτιού ή την πλευρά που θα είναι προς τα επάνω. Εάν καθορίσετε [Προτερ όψ εκτ], να τοποθετείτε το χαρτί πάντα με τη μέθοδο για την εκτύπωση 2-όψεων. Προσανατολισμός για τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπο
* Εάν καθορίσετε [Προτερ όψ εκτ] σε αυτήν τη ρύθμιση, η εκτύπωση 1 όψης θα είναι πιο αργή. Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί χωρίς προεκτυπωμένο λογότυπο ή αν δεν χρησιμοποιείτε εκτύπωση 2-όψεων για χαρτί με προεκτυπωμένο λογότυπο, καθορίστε [Προτεραιότητα Ταχύτητας].
[Συρτάρι 1]
[Προτεραιότητα Ταχύτητας]
[Προτερ όψ εκτ]
Εάν καθορίσετε [Προτερ όψ εκτ] για πηγή χαρτιού με χαρτί που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση 2-όψεων, αυτή η ρύθμιση απενεργοποιείται και η συσκευή λειτουργεί με τη ρύθμιση [Προτεραιότητα Ταχύτητας].
99LL-05F