[Ρυθμίσεις Ασφάλειας]

Καθορίστε και διαχειριστείτε ρυθμίσεις ασφαλείας, όπως οι λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας της συσκευής και η επαλήθευση συστήματος.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Ρυθμίσεις πιστοποίησης/συνθηματικού]

[Μενού] [Ρυθμίσεις διαχείρισης] [Ρυθμίσεις Ασφάλειας]
Διαμορφώστε τις λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας για τη συσκευή.
[Ρυθμίσεις πιστοποίησης/συνθηματικού]

[Ρυθμίσεις κρυπτογράφησης]

[Μενού] [Ρυθμίσεις διαχείρισης] [Ρυθμίσεις Ασφάλειας]
Καθορίστε αν θα περιορίζεται η χρήση της ασθενούς κρυπτογράφησης ή κλειδιών και πιστοποιητικών που χρησιμοποιούν ασθενή κρυπτογράφηση.
[Δεν επιτρέπεται η χρήση ασθεν κρυπτογράφ]
[Off]
[On]
[Δεν επιτρέπεται Κλειδ/Πιστ με ασθ κρυπτ]
[Off]
[On]

[Επιβεβ. συστήμ. κατά την εκκίνηση]

[Μενού] [Ρυθμίσεις διαχείρισης] [Ρυθμίσεις Ασφάλειας]
Κατά την εκκίνηση της συσκευής, επαληθεύστε ότι το σύστημα δεν έχει αλλοιωθεί.
Εάν εντοπιστούν αλλοιώσεις
Η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής για ενημέρωση. Πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. Ενημέρωση του υλικολογισμικού
Εάν η οθόνη παραμένει κενή για κάποια ώρα, ίσως να μην είναι δυνατή η ανάκτηση του συστήματος. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία. Εάν το πρόβλημα παραμένει
[Off]
[On]
99LL-05Y