[Ρυθμίσεις παράδοσης γραφίτη]

Καθορίστε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία αναπλήρωσης γραφίτη. Η χρήση της υπηρεσίας αναπλήρωσης γραφίτη απαιτεί προηγούμενη εγγραφή σε επιλεγμένους πωλητές λιανικής. Η υπηρεσία αυτή διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες.
* Οι τιμές σε έντονο κόκκινο κείμενο είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε στοιχείο.

[Σύνδ με διακομ/Επαλήθ σύνδ με διακομ] *1

[Μενού] [Ρυθμίσεις παράδοσης γραφίτη]
Συνδεθείτε στον διακομιστή για την υπηρεσία αναπλήρωσης γραφίτη ή επαληθεύστε τη σύνδεση.
*1 Ίσως να μην εμφανίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τις εγκαταστημένες επιλογές και άλλες ρυθμίσεις.

[Ρυθμίσεις παράδοσης γραφίτη]

[Μενού] [Ρυθμίσεις παράδοσης γραφίτη]
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη σύνδεση με τον διακομιστή για την υπηρεσία αναπλήρωσης γραφίτη.
[Απενεργοποίηση]
[Ενεργοποίηση]

[Κατάσταση σύνδεσης διακομιστή]

[Μενού] [Ρυθμίσεις παράδοσης γραφίτη]
Εμφανίστε την κατάσταση σύνδεσης του διακομιστή για την υπηρεσία αναπλήρωσης γραφίτη.

[Εγγραφή σε υπηρεσία ανεφοδιασμού γραφίτη]

[Μενού] [Ρυθμίσεις παράδοσης γραφίτη]
Εκτυπώστε μια «Διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα αναπλήρωσης γραφίτη» και εγγραφείτε στην υπηρεσία αναπλήρωσης γραφίτη.
99LL-08U