Το φόντο είναι γενικά σκούρο

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με την εξής σειρά:
Οι λευκές περιοχές είναι ελαφρώς χρωματισμένες;
Εάν ορίσετε την επιλογή [Αποφυγή θαμπάδας] στη θέση [On], το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας  [Μενού]  [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας]  [Ειδική Επεξεργασία]  [Αποφυγή θαμπάδας]  [On] 
* Όταν επιλέγετε [On], η πυκνότητα εκτύπωσης ίσως να μειωθεί.
Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη.
Εάν η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα είναι λίγη, αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη
* Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης της συσκευής, η πραγματική ποσότητα γραφίτη που απομένει ίσως να είναι μικρότερη από την υποδεικνυόμενη ή τα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αλλοιωθεί.
99LL-071