Προβλήματα με τα αποτελέσματα εκτύπωσης

Εάν οι εκτυπώσεις παρουσιάζουν κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, με βάση το σύμπτωμα.
99LL-06K